Τετάρτη 29 Απριλίου 2020

Τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία να παραμείνουν στην Αυτοδιοίκηση


Αγαπητοί συνδημότες,
  Όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, η Κυβέρνηση, αποφάσισε εν μέσω πανδημίας την απομάκρυνση των Λιμενικών Ταμείων από την αυτοδιοίκηση. Επί του θέματος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω :
·         Το λιμενικό σύστημα της χώρας αποτελείται από φορείς διαχείρισης με διαφορετικά μεταξύ τους χαρακτηριστικά, τόσο ως προς τις ανάγκες τις οποίες καλούνται να εξυπηρετήσουν, όσο και ως προς τον τρόπο που είναι οργανωμένοι οι φορείς διαχείρισης. Ειδικότερα, το λιμενικό σύστημα αποτελείται από 13 Οργανισμούς Λιμένα εκ των οποίων, δύο είναι ιδιωτικοί (Ο.Λ.Π., Ο.Λ.Θ.), δέκα των οποίων τη μετοχή διαχειρίζεται το ΤΑΙΠΕΔ και ένας με μέτοχο το κράτος (Ο.Λ. Εύβοιας). Επίσης το λιμενικό σύστημα αποτελείται από 73 Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και 11 κρατικά Λιμενικά Ταμεία.


·         Τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία προήλθαν από παλαιότερα, ενιαία κρατικά Λιμενικά Ταμεία, τα οποία από τη δεκαετία του 2000 και κυρίως κατά το έτος 2012, δόθηκαν στην αυτοδιοίκηση μετά από αιτήματα των δήμων.

·         Ωστόσο, η μετάβαση των Λιμενικών Ταμείων στην αυτοδιοίκηση, δεν συνοδεύτηκε από ανάλογα θεσμικά και υλικά εργαλεία για την αποτελεσματική λειτουργία τους, με αποτέλεσμα σήμερα, τα Δημοτικά Λιμενικά , όπως άλλωστε και τα Κρατικά, να εμφανίζουν σοβαρές δυσλειτουργίες.


·         Σε συνέδριο στις 23 Ιανουαρίου 2020, ο Υπουργός Ναυτιλίας, ανέφερε: 
«Προωθούμε αλλαγές στο μοντέλο λιμενικής διακυβέρνησης, με απώτερο στόχο την ένταξη των λιμένων που σήμερα βρίσκονται στον έλεγχο Δήμων και Κοινοτήτων, να περάσουν στον έλεγχο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» και συμπλήρωσε ότι «Τα λιμάνια αυτά αντιμετωπίζουν σειρά σημαντικών προβλημάτων, κυρίως στις υποδομές τους, αλλά ταυτόχρονα δεν διαθέτουν και τους αναγκαίους μηχανισμούς μέσω των οποίων θα μπορούσαν να απορροφήσουν και να διαχειριστούν κονδύλια. Πρόθεση μας είναι να συγκροτηθούν, ανά γεωγραφική περιοχή, οργανισμοί – ανώνυμες εταιρείες, ώστε να αποκτήσουν τους μηχανισμούς εκείνους ,που θα τους επιτρέψουν να εξελιχθούν και να αναπτυχθούν»

·         Μία τέτοια εξέλιξη είναι αρνητική καθώς πρόκειται να αφαιρέσει από την αυτοδιοίκηση τη δυνατότητα να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται τη λειτουργία κρίσιμων υποδομών για τις τοπικές κοινωνίες.
Μία τέτοια εξέλιξη επίσης είναι αντίθετη με την λιμενική πραγματικότητα στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες, στις οποίες η αυτοδιοίκηση έχει την ευθύνη της διαχείρισης μερικών εκ των μεγαλύτερων εμπορικών λιμένων στον κόσμο.
Η ανακοίνωση της πρόθεσης για αφαίρεση των λιμανιών από την αυτοδιοίκηση, χωρίς μάλιστα ουσιαστική διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, είναι αντιδημοκρατική και έχει σκοπό, να περάσουν τα λιμάνια της χώρας σε ιδιωτικά χέρια.
Ιδιαίτερα η συγχώνευση τους σε Ανώνυμες Εταιρείες θα διευκολύνει τους σχεδιασμούς για ιδιωτικοποιήσεις, οι οποίοι είναι υπαρκτοί και είχε γίνει προσπάθεια να προωθηθούν κατά τη μνημονιακή περίοδο.

·         Η προηγούμενη κυβέρνηση μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» ενίσχυε τα Λιμενικά Ταμεία με χρηματοδότηση μελετών και έργων. Ήταν δε υπό κατασκευή πολλά έργα που αφορούσαν, Λιμενικές υποδομές, αναβάθμιση Μαρίνων, επέκταση Λιμανιών και σύνδεσή τους με οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα. Ακυρώνονται όμως όλα, κάτω από το πρίσμα του νέου «επιτελικού κράτους».
Είμαστε αντίθετοι για τους παρακάτω λόγους :
1.    Η ανακοίνωση της πρόθεσης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να «περάσουν στον έλεγχο της Πολιτείας, τα 71 λιμάνια, και οι λιμενικές εγκαταστάσεις υποδοχής πλοίων, την διαχείριση των οποίων έχουν Δήμοι και Κοινότητες σε όλη την Ελλάδα», δημιουργεί ιδιαίτερη ανησυχία για την τύχη του Δ.Λ.Τ.  Ι.Π. Μεσολογγίου.

2.    Τα λιμάνια αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την τοπική οικονομία και την καθημερινότητα των δημοτών. Η δε ανακοίνωση, μας αιφνιδιάζει, γιατί δεν ήταν αποτέλεσμα διαβούλευσης με την αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες.


3.    Η αναγνώριση υπαρκτών προβλημάτων στη λειτουργία των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι, ούτε για την αφαίρεση τους από την Αυτοδιοίκηση, ούτε για την μελλοντική ιδιωτικοποίηση τους, μέσα από την μετατροπή  τους σε Ανώνυμες Εταιρείες. Η αντιμετώπιση των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων ως ανώνυμες εταιρίες, όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά δεν είναι και σύμφωνη με το Ευρωπαϊκό υπόδειγμα  διαχείρισης ακόμα και μεγάλων εμπορικών λιμανιών από την Αυτοδιοίκηση.

4.    Η πρόθεση για μεταφορά των Δ.Λ.Τ. στο Υπουργείο, διατυπώνεται την ίδια ώρα που ο Υπουργός Εσωτερικών,  διακηρύσσει την βούλησή του για το …… αντίστροφο, δηλαδή την μεταφορά αρμοδιοτήτων από την Κεντρική Διοίκηση προς τους Ο.Τ.Α. !


5.    Το Μεσολόγγι, αν και πρωτεύουσα νομού, έχει χάσει όλες σχεδόν τις υπηρεσίες του, ήρθε τώρα και η σειρά της απομάκρυνσης του Λιμενικού Ταμείου από τον Δήμο !
Να ληφθεί δε υπόψη, ότι σε αυτή την περίπτωση το Δ.Λ.Τ. Μεσολογγίου, αφενός μεν θα χάσει τις απαιτήσεις του, έναντι της εταιρίας «Μαρίνα Μεσολογγίου Α.Ε.» το ποσό των οποίων ανέρχεται σε 262.000 ευρώ, αφετέρου δε η επένδυση της Μαρίνας Μεσολογγίου θα παραπεμφθεί στις καλένδες, δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ και θα στερήσει από τον δήμο την δυνατότητα επαναδημοπράτησης του έργου, καταδικάζοντας για μια ακόμη φορά την πόλη στην αφάνεια.

Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας με την απομάκρυνση του λιμενικού ταμείου από τον Δήμο μας και κάνουμε έκκληση προς τον Δήμο Μεσολογγίου να φέρει το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση, το ταχύτερο δυνατόν και να εκδοθεί ψήφισμα, που θα εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του προς τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης.
Να διαβιβαστεί στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Κ.Ε.Δ.Ε. και να δημοσιευτεί στα τοπικά και περιφερειακά Μ.Μ.Ε.

«Συμμαχία για το μέλλον»
Γραφείο Τύπου                                                                                          
 Μεσολόγγι : 29/4/2020