Τρίτη 29 Ιουνίου 2021

Δημοπρατείται το Ανοιχτό Θέατρο Ι.Π. Μεσολογγίου


Την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021 δημοπρατείται το έργο «Διαμόρφωση και βελτίωση υπαίθριου θεάτρου και περιβάλλοντος χώρου πρασίνου» από τον δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου με προϋπολογισμό 600.000 ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του προγράμματος Leader Αλιείας και εντάχθηκε μετά από υποβολή πρότασης της δημοτικής αρχής. Προβλέπει την ριζική ανακατασκευή του θεάτρου και την επέκτασή του, την κατασκευή βοηθητικών χώρων, φωτισμού καθώς και την βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου.

Για την ολοκλήρωση της φάσης της ανάπλασης έχουν σχεδιαστεί να κατασκευαστούν:

- Νέο τμήμα κερκίδων ώστε η συνολική χωρητικότητα να ανέλθει σε 750 άτομα από 500 που είναι σήμερα.

- Ενιαίο κτιριακό συγκρότημα που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του θεάτρου και θα περιλαμβάνει Εκδοτήρια εισιτηρίων, Εντευκτήριο - Κυλικείο, καμαρίνια για τους ηθοποιούς, τουαλέτες για το κοινό και διαφορετικές τουαλέτες για τους ηθοποιούς,

- μικρό κτίριο στο δυτικό τμήμα των κερκίδων που θα καλύπτει τις ανάγκες φωτισμού των σκηνικών και ηλεκτρολογικής υποστήριξης αυτών και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως χώρος για τη μηχανή προβολής κινηματογράφου

- διαμόρφωση και κατασκευή σκηνής με τη κατασκευή κοίλου τοίχου με ανοίγματα για την είσοδο των ηθοποιών στο χώρο της ορχήστρας.