Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019

Απάντηση στον κ. Π. Παπαδόπουλο για το Δημοτικό ΚολυμβητήριοΣε απάντηση της ανακοίνωσης του δημοτικού συμβούλου κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλου αναφορικά με την δημοπράτηση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, από το γραφείο του Αντιδημάρχου Γιώργου Καραπαπά γίνεται γνωστό ότι.


Αναφορικά με το Κολυμβητήριο που δημοπρατήθηκε από το Δήμο:
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου έχουν εξασφαλίσει την έγκριση των σχεδίων από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Νοέμβριος 2018), που είναι το μόνο προαπαιτούμενο για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Άλλωστε έχει προβλεφθεί στα τεύχη δημοπράτησης, η έκδοση της οικοδομικής άδειας να είναι συμβατική υποχρέωση του αναδόχου του έργου ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση οικονομικών πόρων για το Δήμο.
 -Ο Δήμος έχει καταθέσει στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού φάκελο για την εκ των προτέρων έγκριση τέλεσης αγώνων επιπέδου εθνικών κατηγοριών, η οποία μάλιστα θα πρέπει να σημειωθεί πως δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για τη δημοπράτηση του έργου.