Τρίτη 19 Μαΐου 2020

Ανακοίνωση για τη χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων


Το Πνευματικό Κοινωνικό Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υττ' αριθμ. Δια/ΓΠ.οικ.30608/17-05-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων ,Προστασίας του πολίτη, Εργασίας κ Κοινωνικών υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών , Υποδομών και Μεταφορών, είναι επιτρεπτή η προσέγγιση στις ανοικτές και κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις του ΔΑΚ Μεσολογγίου και στις εγκαταστάσεις των υπόλοιπων Δημοτικών ενοτήτων κατά την παρούσα χρονική περίοδο , μόνο στους αθλητές των Σωματείων και στους υποψήφιους των Πανελλαδικών εξετάσεων, οι οποίοι εξετάζονται σε αγωνίσματα για την εισαγωγή τους σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης( ΤΕΦΑΑ, Στρατιωτικές σχολές κ.α).

Κατόπιν όλων αυτών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις να υποβάλλουν αίτημα στην Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου ώστε να καθορισθεί το πρόγραμμα χρήσης των προαναφερόμενων αθλητικών εγκαταστάσεων.
Επισημαίνεται ότι είναι αναγκαία και επιτακτική η πιστή τήρηση των σχετικών οδηγιών ασφαλούς άσκησης στις αθλητικές εγκαταστάσεις όπως έχουν δοθεί από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.