Σάββατο 9 Μαΐου 2020

Πρόταση του συνδυασμού "Για την Κοινότητα Μεσολογγίου" για τα ΤΟΕΒ της περιοχής μας


Αυτονόητες παρεμβάσεις οφείλει να κάνει η Ελληνική Πολιτεία άμεσα, για να μπορέσουν οι αγρότες της περιοχής μας να έχουν νερό για άρδευση των καλλιεργειών τους. Αυτή τη στιγμή στα ΤΟΕΒ Μεσολογγίου, Κατοχής και Λεσινίου οι διακόπτες είναι κατεβασμένοι από τη ΔΕΗ και οι αγρότες δεν έχουν νερό. 
Η υπερχρέωση των ΤΟΕΒ στη ΔΕΗ έχει συγκεκριμένες αιτίες πανελλήνιας εμβέλειας, όπως:

α) η κατάργηση έκπτωσης 40% στην κατανάλωση του αγροτικού ρεύματος από το 2010 μέχρι σήμερα (έκπτωση που είχε θεσπιστεί με την ΚΥΑ 142196/10-11-87), β) η αύξηση της τιμής της κιλοβατώρας, γ) τα παλιά δίκτυα με βλάβες και μεγάλες απώλειες, δ) οι υπέρογκοι τόκοι υπερημερίας, ε) τα αναχρονιστικά συστήματα χρέωσης ανά στρέμμα και όχι με βάση την κατανάλωση, στ) η έλλειψη εξατομικευμένων δικτύων, ζ) η βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας, η) η κλιματική αλλαγή και λειψυδρία σε πολλές περιοχές της χώρας με αποτέλεσμα την ανάγκη για περισσότερη άρδευση, θ) τα φαινόμενα κακοπληρωτών καλλιεργητών.
Παράδειγμα της περιοχής μας: Καλλιεργητής με αγροτεμάχιο 32 στρεμμάτων με δενδρώδη καλλιέργεια, το 2009 πλήρωσε στο ΤΟΕΒ Μεσολογγίου 487,5 ευρώ το έτος. Το 2010 για το ίδιο αγροτεμάχιο πλήρωσε 874,86 ευρώ. Το δε 2018 πλήρωσε 1.121,20 ευρώ το έτος. Κατανοούμε ότι το κόστος του νερού για τους αγρότες σχεδόν διπλασιάστηκε από το 2010 και σήμερα μιλάμε σχεδόν για τριπλασιασμό. 
Οι αγρότες από το 2010 έχουν επισημάνει πολλές φορές το θέμα αυτό. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι σήμερα υπάρχει συνεχής μετακύλιση του προβλήματος χωρίς ουσιαστικές λύσεις και παρεμβάσεις. Η δοσοποίηση ενός χρέους που κάθε χρόνο θα αυξάνεται, οδηγεί κάποιον με σταθερό ή μειωμένο κάθε χρόνο εισόδημα, σε αδιέξοδο. Οι όποιες ειδικές ρυθμίσεις δόσεων έχουν γίνει, δε μπορούν να λύσουν το ουσιαστικό θέμα της υπερχρέωσης. 
Επομένως, και φέτος μιλάμε για κλειστούς διακόπτες.  Είναι τουλάχιστον ΑΠΑΝΘΡΩΠΟ σε μια κοινωνία πληγωμένη από βαθιά ύφεση και εν μέσω πανδημίας να συζητάμε για ενδεχόμενη καταστροφή καλλιεργειών εξαιτίας κατεβασμένου διακόπτη. 
Το νερό αποτελεί κοινωνικό αγαθό. Τόσο το πόσιμο, όσο και το αρδευτικό. Καμιά ανθρώπινη παρέμβαση δε μπορεί να το στερεί από κανέναν. Η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να εγγυηθεί για τα χρέη στη ΔΕΗ και αυτή να σηκώσει άμεσα όλους τους διακόπτες. Οι αγρότες, που δεν οφείλουν, γιατί πρέπει να τιμωρούνται και αυτοί; Ποιος θα τους προστατέψει; Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου να γίνει με πόρους από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Covid 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Ταμείο που συστήνεται και θα είναι υπεύθυνο για τα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας την επόμενη περίοδο. 
Η δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων των ΤΟΕΒ από κοινού με τις Περιφέρειες, ένα σχέδιο το οποίο παρουσιάστηκε τις προηγούμενες μέρες από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προς τα συναρμόδια Υπουργεία, αποτελεί τη βάση του μοντέλου για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΤΟΕΒ στο μέλλον. Το σχέδιο αυτό πρέπει οπωσδήποτε να συνδεθεί με την αποπληρωμή των οφειλών τους. Ειδάλλως, το Ελληνικό Δημόσιο οφείλει να εγγυηθεί για τις οφειλές αυτές προς την ΔΕΗ και να μην επιτρέψει να καταστραφούν χιλιάδες καλλιέργειες. 
Στην περιοχή μας αυτή την στιγμή ρεύμα δεν έχουν τα ΤΟΕΒ Μεσολογγίου, Κατοχής και Λεσινίου. 
Η στήριξη της αγροτικής παραγωγής είναι πρωταρχικής σημασίας για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και την προστασία της τροφικής μας αλυσίδας. Προτείνουμε το ελληνικό κράτος να πάρει τη γενναία απόφαση να εγγυηθεί υπέρ της αποπληρωμής των χρεών  και να δώσει τέλος στην αγωνία των αγροτών. Προτείνουμε να συσταθούν άμεσα οι ενεργειακές κοινότητες και να ενταχθούν σε αυτές οι οφειλές. Προτείνουμε να επανέλθει η έκπτωση του 40% στην κατανάλωση του ρεύματος των ΤΟΕΒ. Ζητάμε να σηκωθούν άμεσα οι διακόπτες του ρεύματος για την άρδευση των καλλιεργειών. 

Εκ του Συνδυασμού " Για την Κοινότητα Μεσολογγίου"