Δευτέρα 4 Μαΐου 2020

Ανακοίνωση του Νοσοκομείου σχετικά με την λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων


Από την     Διοίκηση του       Γ.Ν. Αιτωλ/νίας                        Ν.Μ. Μεσολογγίου
«ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»  ανακοινώνεται ότι μετά από συνεδρίαση που έλαβε χώρα στις 30/04/2020 και συμμετείχαν:  Η Επιτροπή Λοιμώξεων, η Διοίκηση, οι υπεύθυνοι του Χειρουργικού τομέα, καθώς και η Δ/νση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας αποφασίσαμε:  

1) Την τρέχουσα εβδομάδα δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα τακτικό -προγραμματισμένο χειρουργείο. Προγραμματισμός θα ξεκινήσει από 11-05-2020.
2) Σχετικά με την λειτουργία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων , τα ραντεβού των ασθενών κλείνονται τηλεφωνικά στο 2631360143 ανά μισή και μία ώρα κατά περίπτωση του Ιατρείου. Υπό την επίβλεψη της Ασφάλειας του Νοσοκομείου και της Νοσηλεύτριας της διαλογής, θα τηρείται αυστηρά η είσοδος των ασθενών προς εξέταση και οι υπόλοιποι ασθενείς -συνοδοί θα παραμένουν σε εξωτερικά καθίσματα.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΆ Ε.Ι.
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ  ΕΙ                 2 φορές /εβδομάδα      5 ασθενείς / ημέρα
Μ+Γ  ΕΙ                               2 φορές / εβδομάδα     5 ασθενείς / ημέρα
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙ                1 φορά / εβδομάδα      5 ασθενείς / ημέρα
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙ              1 φορά / εβδομάδα     10 ασθενείς / ημέρα 
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  ΕΙ                3 φορές / εβδομάδα      5 ασθενείς / ημέρα
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ  ΕΙ               4 φορές / εβδομάδα     5 ασθενείς / ημέρα
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ   ΕΙ                 2 φορές / εβδομάδα     5 ασθενείς / ημέρα
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ  ΕΙ           4 φορές / εβδομάδα     5 ασθενείς / ημέρα
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ  ΕΙ                   2 φορές / εβδομάδα     5 ασθενείς / ημέρα 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ  ΕΙ                  4 φορές / εβδομάδα     5 ασθενείς / ημέρα  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΙ                   3 φορές / εβδομάδα     5 ασθενείς / ημέρα  
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ  ΕΙ               3 φορές / εβδομάδα      5 ασθενείς / ημέρα