Τετάρτη 13 Μαΐου 2020

Αντιμέτωπες με τον κίνδυνο κατάρρευσης οι ΔΕΥΑ


Αντιμέτωπες με τον κίνδυνο της κατάρρευσης βρίσκονται οι 126 Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης που παρέχουν καθαρό νερό και υπηρεσίες καθαρισμού σε όλη την περιφέρεια. Ο κίνδυνος κατάρρευσής τους εντείνεται ακόμη περισσότερο μετά την απόφαση της ΔΕΗ να αυξήσει κατά 20% τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος για τα αντλιοστάσια.
Η δεινή οικονομική κατάσταση των ΔΕΥΑ λόγω των υπέρογκων χρεώσεων που επί χρόνια επιβάλλει η ΔΕΗ, εντείνεται ακόμη περισσότερο, μετά την απόφασή της να αυξήσει τα τιμολόγια.
Να σημειωθεί ότι η αύξηση 20% στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος θα έχει ακόμη πιο σοβαρές επιπτώσεις για τις ΔΕΥΑ που βρίσκονται κυρίως στις τουριστικές περιοχές, καθώς καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια για άντληση του νερού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ΔΕΥΑ σε τουριστική περιοχή που, ενώ το 2010 είχε ετήσιο ενεργειακό κόστος άντλησης 750.000 ευρώ, σήμερα έχει κόστος 3.500.000 ευρώ!
Θα αποτελέσει δε, την χαριστική βολή για την ήδη υπερχρεωμένη ΔΕΥΑ Μεσολογγίου, γιατί η αύξηση σύντομα θα επεκταθεί, αν δεν έχει γίνει ήδη και στους υπόλοιπους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.

Κι ενώ οι περισσότεροι δήμοι είχαν προϋπολογίσει να συγκρατήσουν τα τιμολόγια του νερού, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν περισσότερο οι δημότες, τώρα είναι αναγκασμένοι να προχωρήσουν σε αναμόρφωση των προϋπολογισμών τους συμπεριλαμβάνοντας την αύξηση του 20%. Έτσι, δυστυχώς, ο ένας δήμος μετά τον άλλο θα αναγκαστεί να αυξήσει τα τιμολόγια του νερού προκειμένου να αντισταθμιστεί η διαφορά και να ισορροπήσουν έστω και ονομαστικά τα προσδοκώμενα έσοδα με την επιβάρυνση να μετακυλίεται στους δημότες. Κι όλα αυτά τη στιγμή που η φοροδοτική ικανότητα των δημοτών μετά τις συνεχείς αυξήσεις, είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Η απόφαση της ΔΕΗ έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την οικονομική κατάσταση της χώρας και εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση ολιγωρεί μπροστά στην επικείμενη τοπική χρεοκοπία, η οποία θα συμπαρασύρει τόσο τους δήμους όσο και τις ΔΕΥΑ, επιλέγει να προχωρήσει σε πρακτικές εσωτερικού δανεισμού που ναρκοθετούν ακόμη περισσότερο την επόμενη ημέρα μετά την έξοδο από την υγειονομική κρίση. «Η κατάσταση αυτή ενέχει τον κίνδυνο επιχειρήσεις με τόσο κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης να απειλούνται άμεσα με κατάρρευση».
Οι ΔΕΥΑ λειτουργούν ανταποδοτικά, με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και τα έσοδά τους προέρχονται αποκλειστικά από τις υπηρεσίες που παρέχουν στους πολίτες. Δεν επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε μπορούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να δανειοδοτηθούν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Ο πρόεδρος της ένωσης των ΔΕΥΑ κος Γ. Μαρινάκης, ζητά από τον  υπουργό Οικονομικών  να λάβει άμεσα, δέσμη μέτρων για τη στήριξη των 126 ΔΕΥΑ. Θα πρέπει να υπαχθούν άμεσα στο καθεστώς ανακούφισης των πληττόμενων κλάδων, με όλες τις αναστολές που αυτή συνεπάγεται.
·        Με αναστολή καταβολής από τις ΔΕΥΑ όλων των φόρων, τελών, ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων δανείων για όσο χρονικό διάστημα αυτό κριθεί αναγκαίο.
·        Να γίνει άμεση αντικατάσταση της διάταξης ΠΝΠ 75 με νεότερη διάταξη, η οποία θα ορίζει ότι «η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, που θα λάβουν οι ΔΕΥΑ από τους δήμους, να είναι 72 μήνες και όχι 18 με δυνατότητα επέκτασης μετά από έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης».
·        Ετήσια περίοδο χάριτος για την αποπληρωμή του δανείου, για να μπορέσουν τόσο οι ΔΕΥΑ όσο και οι δήμοι να ανακάμψουν οικονομικά .
·        Η αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών εξόδων των ΔΕΥΑ δεν πρέπει να περιλαμβάνει μόνο το διάστημα από την 1η Μαρτίου μέχρι 30 Ιουνίου, αλλά και το επόμενο διάστημα, αφού η οικονομική δυσπραγία της ελληνικής κοινωνίας προβλέπεται να διαρκέσει.
Προφανώς για την κυβέρνηση μετράει περισσότερο η οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ η οποία βρίσκεται σε διαδικασία πλήρους ιδιωτικοποίησης, από την κατάρρευση των ΔΕΥΑ.
Χρειάζεται άμεση επέμβαση και πιέσεις προς την Κυβέρνηση, από τους δημάρχους, την ΚΕΔΕ, τις ΔΕΥΑ και τους πολίτες, γιατί διαφορετικά, πολύ σύντομα, θα πούμε το νερό, νεράκι.
Δυστυχώς όμως, «άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει», φαίνεται ότι το κομματικό συμφέρον, τίθεται για μια ακόμη φορά υπεράνω του κοινωνικού.
Σε μια κοινωνία που έρχεται από μια δεκαετή οικονομική κρίση και μια κρίση λόγω της πανδημίας του Κορωναιού, αντί για τις υπεσχημένες φορολογικές ελαφρύνσεις βλέπουμε μια επέλαση αυξήσεων σε όλους τους τομείς και φτωχοποίηση της κοινωνίας.
Για την «Συμμαχία για το Μέλλον»
Παντελής Σκαρμούτσος