Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021

Κα Δασκαλή επικαλείστε την Δημοκρατία αλά καρτ

 


 Kυρία Πρόεδρε, 

 Επειδή η επίκληση της Δημοκρατίας όταν γίνεται αλά καρτ, καταλήγει σε κατάργησή της και επειδή από τις πιο ουσιώδεις αρμοδιότητες του Συμβούλιου μας είναι η συμμετοχή του στην διαδικασία διαβούλευσης που προηγείται ως ο Νόμος ορίζει στην κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος αναρωτιόμαστε γιατί ως Πρόεδρος του Συμβουλίου μας δεν υποστηρίξατε το νόμιμο αυτό δικαίωμά μας, το οποίο η πρωτοβουλία του συνδυασμού «Δήμος για τα Παιδιά μας», παραβίασε.

Και ακόμη χειρότερα, γιατί αποδοκιμάζετε ως μη δημοκρατική την απόφαση της Δημοτικής Αρχής που για τον ίδιο και άλλους λόγους που αφορούν την νομιμότητα απορρίπτουν τέτοιες πρωτοβουλίες;

Την με αριθμό 289908/31-12-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης για την ίδια ακριβώς περίπτωση που έκρινε ότι τα τοπικά συμβούλια πρέπει να ενημερώνονται και για τις εναλλακτικές προτάσεις τεχνικού προγράμματος την γνωρίζετε;

Γιατί ως υπέρμαχος υποστηρικτής της δημοκρατίας εσείς δεν καταδικάζετε την αλά καρτ απονομή της και αποδέχεστε την απαξίωση του Συμβουλίου μας;

Γιατί αρνείσθε να ασκήσετε αρμοδιότητες που μας ανήκουν;

 

Γκανιάτσος Γιάννης

Δενδρινός Θύμιος

Καραδήμας Γιώργος

Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Ι.Π. Μεσολογγίου