Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018

Έως την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 θα παραμείνουν κλειστές οι υπηρεσίες Δημοτολογίου / Ληξιαρχείου – Την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου ξεκινά το Μητρώο Πολιτών
  Από το Γραφείο του Αντιδημάρχου Σπ. Καρβέλη γίνεται γνωστό ότι:  Έως και την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 δεν θα πραγματοποιηθεί καμία εγγραφή, διαγραφή, συμπλήρωση ή μεταβολή στοιχείων σε οικογενειακές μερίδες και καμία σύνταξη ληξιαρχικής πράξης στο Δημοτολόγιο / Ληξιαρχείο του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, καθώς την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου είναι προγραμματισμένη η έναρξη λειτουργίας του νέου πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά το Μητρώο Πολιτών.

   Το ολιγοήμερο χρονικό διάστημα διακοπής εργασιών που μεσολαβεί έως την έναρξη του Μητρώου Πολιτών, είναι απαραίτητο για την ομαλή μετάβαση στον τρόπο διεκπεραίωσης  και απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών των πολιτών, ενώ κατ’ εξαίρεση και κατόπιν αιτιολογημένης αίτηση του ενδιαφερομένου, εγγραφές μπορούν να γίνουν μόνο στα χειρόγραφα βιβλία.