Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018

Ερωτήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 19/1κ. Δήμαρχε, παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
1.   Με την υπ’ αριθ. 1439/17-1-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών επιχορηγήθηκε ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου με το ποσό των 278.671,88 ευρώ για εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 31-7-2017. Ποιες ακριβές υποχρεώσεις θα εξοφληθούν και τι αφορούν;

2.   Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου και τα νομικά του πρόσωπα έχουν παράταση στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης και οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις μπορούν να ρυθμιστούν μέχρι 28-2-2018. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν νομικά πρόσωπα του Δήμου που αγνοούν την ανωτέρω ρύθμιση και τι πρόκειται να κάνετε γι’ αυτό;
3.   Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» “διάγουν” τον τέταρτο μήνα απλήρωτοι. Που ακριβώς βρίσκεται η διαδικασία πληρωμής τους από την ΕΕΤΑΑ και γιατί υπάρχει τέτοια καθυστέρηση;

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Συνδυασμού
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»
Π. Παπαδόπουλος

Δ. Κοκοτός