Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018

Εθελοντισμός – Εργασιακή σχέση με το δήμο και extra κατ’ αποκοπή αμοιβή δεν νοείται κύριοι!

Εσχάτως γίναμε μάρτυρες “κανονιοβολισμών” μετά συνεντεύξεων τύπου για τον εθελοντισμό στο δήμο μας. Επειδή όμως – ουδέν παραμένει κρυπτόν από τον ήλιο – με την υπ’ αριθ. 83/17-1-2018 (ΑΔΑ 6ΓΩΒΟΞΤΦ-7ΞΡ) απόφαση του Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης κ. Αναστάσιου Σκαρμούτσου, δίνονται 1.000 ευρώ κατ’ αποκοπή στον υπάλληλο με σχέση ΙΔΟΧ της Κοινωφελούς και υπεύθυνο εθελοντισμού του δήμου κ. Γ.Κ. για Απασχόληση στο Κέντρο Αγωγής και Προαγωγής Υγείας! Βλέπετε το εν λόγω κέντρο απαιτεί και μουσική υποστήριξη…

Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι δεν είναι συμβατή μια τέτοια διοικητική πράξη καθώς βέβαια και η αποδοχή της, για λόγους ηθικής τάξης.
Ως εκ τούτου και ο πρόεδρος και ο επικεφαλής του εθελοντισμού – μιας και έχει εργασιακή και οικονομική σχέση με το δήμο – είναι εκτεθειμένοι και ο μεν πρώτος πρέπει να ανακαλέσει την απόφασή του, ο δε δεύτερος να παραιτηθεί εκ του ρόλου του. Δεν χωρούν τόσα καρπούζια σε μια μασχάλη. Εθελοντισμός με εργασιακή σχέση και επιπλέον κατ’ αποκοπή αμοιβή από το δήμο, δεν νοούνται κύριοι!   

 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
          ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

            «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»