Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018

Κρίσιμες ερωτήσεις που ζητούν τεκμηριωμένες απαντήσεις1.   Με εντολή της Διοίκησης του Νοσοκομείου κόπηκαν εντάλματα ύψους 66.000 ευρώ για πληρωμή οφειλών ύδρευσης προς τη ΔΕΥΑΜ. Το εν λόγω ποσό μαζί με την προηγούμενη πληρωμή προσεγγίζει τις 90.000 ευρώ μέσα σε 7 μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων της σημερινής Διοίκησης και αντιστοιχεί σχεδόν στο 50% των οφειλών που “σέρνουν” μια 20ετία πίσω.
α) Πώς σχολιάζει ο κ. Δήμαρχος αυτή την εξέλιξη και
β) Τι προτίθεται ο ίδιος να κάνει σχετικά με το αίτημα δωρεάς τεσσάρων (4) μηχανημάτων για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού που κρατάει στο γραφείο του τέσσερις (4) μήνες τώρα;    

2.   Με την υπ’ αριθ. 529/29-12-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατανομή – κατάτμηση της έκτακτης επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών ύψους 350.000 ευρώ σε μισθώσεις μηχανημάτων, γενικότερες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις αλλά και στην καταπολέμηση βλάστησης – ζιζανίων στα υδατορέματα μετά τον καθαρισμό τους από τα πλημμυρικά φαινόμενα  του Δεκέμβρη 2017. Δύο τα ερωτήματα:
i)    Γιατί πήγατε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς διαγωνισμό. Αναφέρουμε εδώ κραυγαλέα περίπτωση ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σε εργολήπτη δημοσίων έργων ύψους 110.493,30 ευρώ για αποκατάσταση – αντικατάσταση κυβοειδούς οχετού στα Φραγκουλέικα! Και
ii)   Τι ακριβώς περιλαμβάνει η υπ’ αριθ. 27062/20-12-2017 τεχνική περιγραφή για την καταπολέμηση βλάστησης – ζιζανίων στα υδατορέματα, τι προϋπολογισμό έχει και σε ποιον ανατέθηκε;   
3.   Στις 10-1-2018 ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για τη διάνοιξη του Διαύλου και της Ανατολικής Κλείσοβας. Πόσοι συμμετείχαν στο διαγωνισμό, ποιοι αποκλείστηκαν και γιατί και τι ποσοστό έκπτωσης προσέφεραν οι εναπομείναντες;


Το Γραφείο Τύπου