Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018

Απάντηση της Προέδρου του δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Σε απάντηση πρόσφατης ανακοίνωσης του Δημοτικού Συμβούλου Παναγιώτη Παπαδόπουλου, η Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ευαγγελία Τσέλιου – Παναγοδήμου αναφέρει:
«Η αμεσότητα αλλά και η ευθύτητα των απαντήσεων που ζητά ο κ. Παπαδόπουλος σε ανακοίνωσή του, αποτελούν χαρακτηριστικά της σημερινής λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και όχι περιστασιακό τρόπο διαχείρισης για δημιουργία εντυπώσεων.

Προς αυτή την κατεύθυνση ενημερώνουμε τον ίδιο αλλά και τους δημότες, πως η εν λόγω αναφορά του σε «αόρατα» καταστήματα στο Λιμάνι Μεσολογγίου και πάλι είναι ατυχής, καθώς ο ίδιος προφανώς ανέγνωσε επιλεκτικά το μισθωτήριο συμβόλαιο στο οποίο αναφέρεται. Κι αυτό, γιατί σε πλήρη  ανάγνωση θα διαπίστωνε πως  σε κανένα σημείο του δεν αναφέρεται ως συμβατική  υποχρέωση – με χρονοδιάγραμμα μάλιστα -  του ενδιαφερομένου  « η κατασκευή του προβλεπόμενου κτίσματος». Σαφώς και δεν είναι δυνατό ν’ απολογηθεί η σημερινή διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για τους όρους και τις προϋποθέσεις μισθωτηρίων συμβολαίων που συντάχθηκαν το 2005. Αντιθέτως, είναι υπεύθυνη για την είσπραξη των οφειλομένων από το 2005 έως σήμερα, κάτι το οποίο γίνεται με απόλυτη διαφάνεια.
Θέτοντας τα δικά μας ερωτήματα ερωτούμε τον κ. Παπαδόπουλο σε ποιες ενέργειες προέβη προκειμένου να εισπράξει τα οφειλόμενα κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας στο Λιμενικό Ταμείο; Γιατί μας εγκαλεί διαρκώς για ελλείψεις ή παραλείψεις,  για κακώς κείμενα και παθογένειες δεκαετιών που όλοι γνωρίζουν πως υπήρχαν;
Σε κάθε περίπτωση η σημερινή διοίκηση έχει διασφαλίσει την είσπραξη των οφειλομένων, ενώ η παράταση της συμβάσεως έγινε με απόλυτα νόμιμες διαδικασίες. Σε περίπτωση όπου ο ίδιος έχει στοιχεία και τεκμήρια για το αντίθετο, μπορεί να τα καταθέσει αρμοδίως.
Όπως επίσης μπορεί να καταγγείλει επώνυμα τις «απειλές» της διοίκησης  σε επιχειρηματίες  που έχουν οφειλές.  Εκτός κι αν θεωρεί ότι η όχληση για την είσπραξη μισθωμάτων από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο αποτελεί «παράπτωμα».

Η προϋπηρεσία του κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλου στην διαχείριση του Λιμενικού Ταμείου έχει αποδείξει  - με την επιβεβαίωση των ορκωτών λογιστών  μάλιστα που ο ίδιος επικαλείται-  ότι η απόδοση των ευθυνών είναι κοντά.  Οι  αναφορές δε περί «εξωλογιστικής διαχείρισης» την τελευταία τριετία,  αποτελούν ανυπόστατες προσωπικές εικασίες, αφού η οικονομική και λογιστική διαχείριση εκτελείται με προγραμματική σύμβαση και με την εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος από τις Υπηρεσίες του Δήμου».