Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για μία ακόμη φορά με έκπληξη διαπιστώσαμε την εμμονή της δημοτικής αρχής σε μη ορθές και παράτυπες λύσεις. Αναρτήθηκε στο πρόγραμμα  «διαύγεια» η αριθμ. 319/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) με την οποία για μία ακόμη φορά τίθεται ο δήμος ως εγγυητής για χρέη της ΔΕΥΑΜ προς την ΔΕΗ. Μέχρι τώρα έχει επιχειρηθεί τρείς φορές το ίδιο από το Δημοτικό Συμβούλιο. Την πρώτη, το καλοκαίρι του 2014, αποτράπηκε την τελευταία στιγμή, καθώς στο παρά πέντε, δεν πάρθηκε απόφαση, αφού κατανοήθηκε το παράνομο αυτής, μετά από παρέμβασή του Σωματείου μας. Τις δύο άλλες φορές οι αποφάσεις που πάρθηκαν (η 310/14 και η 38/17) ακυρώθηκαν ως παράνομες (με τις αριθμ. 16740/970/15 και 47185/17 Αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου). Επίσης τόσο στην δημοτική αρχή που εμμονικά επαναφέρει την ίδια πρόταση, όσο και στις αντιπολιτευόμενες παρατάξεις, έχει κατατεθεί και εξηγηθεί επαρκώς όλη η νομοθεσία και νομολογία που απαγορεύει τον συγκεκριμένο τρόπο «Χρηματοδότησης», μέσω παροχής εγγυήσεων, χωρίς την τήρηση συγκεκριμένων προϋποθέσεων, προς τη ΔΕΥΑΜ. Παρ’ όλα αυτά η συγκεκριμένη πρόταση-απόφαση, επανέρχεται συνεχώς, χειρότερη κάθε φορά, ως η μόνη λύση για την διάσωση της ΔΕΥΑΜ. Εξηγήσαμε επαρκώς στο Δ.Σ., ότι το να «κανιβαλίζεις»  δύο δημόσια αγαθά μεταξύ τους δεν είναι η λύση. Είναι ομολογία αποτυχίας και όχι επιτυχίας.

Την εν λόγω απόφαση την πληροφορηθήκαμε τυχαία από το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Σε ένα δημοτικό συμβούλιο, στο οποίο για μία ακόμη φορά δεν καλεστήκαμε, αν και πρώτοι είχαμε την πρωτοβουλία για εξεύρεση βιώσιμης λύσης για την ΔΕΥΑΜ (η οποία δεν θα επιβαρύνει το δήμο και τους πολίτες), παρουσιάστηκε μια μελέτη βιωσιμότητας η οποία στερείται τεκμηρίωσης και ουσιαστικών λύσεων. Την μελέτη αυτή δεν την αποδέχθηκε το σύνολο του Δ.Σ., παρ’ όλο που βάσει αυτής πάρθηκαν οι αριθμ. 319/17 και 320/17 αποφάσεις του και παρ΄ όλο που ακόμη και αυτή η μελέτη, δεν αναφέρει και δεν εξετάζει, την συγκεκριμένη λύση της «χρηματοδότησης» της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. μέσω παροχής εγγυήσεων από το δήμο. Η 319/2017 απόφαση ,που πάρθηκε, βασίστηκε σε μία γνωμοδότηση νομικού συμβούλου της ΚΕΔΕ, που εκφράζει την πάγια επιθυμία των δημάρχων για παράκαμψη του νομικού πλαισίου για σύναψή δανείων και  παροχής εγγυοδοσίας από την πλευρά του δήμου, για οποιαδήποτε δαπάνη και για οποιαδήποτε ποσό, με αντάλλαγμα τα ιδία έσοδα των δήμων, δηλαδή την επιβολή μιας κρυφής φορολογίας τελικά για τους πολίτες. Πλήθος δικαστικών και διοικητικών αποφάσεων έχουν απορρίψει τις αξιώσεις αυτές των δήμων. Παρόλα αυτά μία απλή γνωμοδότηση ανάγεται σε μείζον νομικό κείμενο και ενδύεται με το μανδύα της εκτελεστότητας με την απόφαση του Δ.Σ. και «υπερισχύει» νόμων και δικαστικών αποφάσεων. Δηλαδή το Δ.Σ φτάνει ουσιαστικά στο σημείο να νομοθετεί ακυρώνοντας ουσιαστικά νόμους και αποφάσεις του κοινοβουλίου. Πού είναι η διάκριση των εξουσιών; Σημάδια των καιρών; Ποιος ξέρει!
Όπως ανέφεραν και οι συνάδελφοί μας στην ΔΕΥΑΜ, επιτέλους ας σταματήσουν οι ανερμάτιστες παρεμβάσεις χωρίς σχέδιο και στρατηγική. Αφήστε τους επαγγελματίες να κάνουν την δουλεία τους. Η ΔΕΥΑΜ και ο Δήμος έχει ικανότατα στελέχη που μπορούν να βρουν και να εφαρμόσουν τις πρέπουσες και τυπικές λύσεις, αρκεί να τους αφήσετε. Προτάσεις υπάρχουν και κατά καιρούς σας έχουν κατατεθεί, από τους εργαζόμενους του δήμου και της ΔΕΥΑΜ. Βέβαια αυτές οι λύσεις χρήζουν οργάνωσης και μακροχρόνιου στρατηγικού προγραμματισμού. Δεν είναι λύσεις για το εφήμερο, το εύκολο, το επικοινωνιακό.
Με την λύση που προτείνετε, για μία ακόμη φορά, το μόνο που θα καταφέρνετε είναι να στρέψετε το ένα δημόσιο αγαθό ενάντια του άλλου, χωρίς να λύνετε τα προβλήματα, τα οποία ουσιαστικά κρύβονται με αυτόν τον τρόπο κάτω από το χαλί, με αποτέλεσμα να δημιουργείτε περισσότερα, τελικά. Να υπενθυμίσουμε ότι ο δήμος είναι ήδη εγγυητής στα παλιά δάνεια τις ΔΕΥΑΜ, τα οποία τουλάχιστον στον Καλλικρατικό δήμο τα εξοφλεί μονομερώς ο Δήμος. Ο Δήμος επιβαρύνεται επίσης από κόστος λειτουργίας των αντλιοστασίων ΔΕΥΑΜ της δημοτικής ενότητας Αιτωλικού, τα οποία δυστυχώς, παρά τις πολλές παρεμβάσεις μας, επιβαρύνουν ακόμη το δήμο και δεν παίρνουμε ξεκάθαρες απαντήσεις στο τι θα γίνει.  Επιπλέον εκτελέστηκαν εις βάρος του δήμου και των Ν.Π. δικαστικές αποφάσεις αποζημιώσεων μεγάλου ποσού και από πληροφορίες, έχουν κοινοποιηθεί και άλλες εις βάρος του Δήμου και των Ν.Π. του. Όλα αυτά στερούν ωφέλιμους και απαραίτητους πόρους από το δήμο, οι οποίοι μάλιστα δεν είναι και προϋπολογισμένοι, καθώς αυτό δεν θα ήταν νόμιμο. Αποτέλεσμα λοιπόν είναι από την μία να στερούν πολύτιμους πόρους από το δήμο και από την άλλη, τελικά, δεν στέργουν στην λειτουργία της ΔΕΥΑΜ, καθώς χρησιμοποιούνται με λάθος τρόπο. Το πρόβλημα της επιβίωσης της επιχείρησης επανέρχεται κάθε φορά επιτακτικότερο, παράλληλα με το πρόβλημα της λειτουργίας του Δήμου, με μεγάλο ζημιωμένο τελικά τον πολίτη. Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι με τους πόρους αυτούς που στερήθηκαν από το Δήμο από το 2011, θα μπορούσε ο Δήμος να έχει αποκτήσει τουλάχιστον 30 απορριμματοφόρα, 30 άτομα προσωπικό κάθε χρόνο για τις υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου, να επισκευάσει και ανακατασκευάσει όλα τα αυτοκίνητα του στόλου του, να επισκευάσει το κτίριο των καπνοθηκών και να το καταστήσει λειτουργικό για να μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες του, ακόμη και τα συνεργία, σε ένα ενιαίο δημοτικό κτίριο, και άλλα πολλά που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, και έχουμε αναφέρει πολλές φορές στους εκάστοτε αιρετούς.
Εάν στην παραπάνω εξίσωση προσθέσουμε την μη νομιμότητα των ενεργειών αυτών, αλλά και την μη νόμιμη απαίτηση της ΔΕΗ, τα οποία έχουν επισημανθεί και λυθεί οριστικά με πλείστες αποφάσεις, ενδεικτικά οι αριθμ. 443/12, 103/10 ΕλΚ Συνεδρ. Ζ’ κλιμ. , η  από 5-10-2015 ΝσΚ, η αριθμ. 17/02  Αρείου Πάγου, αλλά ακόμη και της ίδιας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) αριθμ.  487/2014, η ακόμη και το αριθμ. 1833/2017 έγγραφο της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), αλλά και οι  αριθμ. 16740/970/15 και 47185/17 Αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπως αναφέραμε (που ελπίζουμε να μην αναιρέσει τον εαυτό της στον έλεγχο νομιμότητας των 319/17 και 320/17 αποφάσεων Δ.Σ.),  τότε γίνεται κατανοητή η αγανάκτηση του Σωματείου μας, όταν βλέπουμε ότι για μία ακόμη φορά ψάχνεται απλώς η κερκόπορτα, με την οποία θα νομιμοποιηθεί μια λάθος απόφασή, ανεξαρτήτου αποτελεσμάτων.
Προφανώς νομίζετε ότι με όλες αυτές τις ενέργειες εις βάρος του δήμου, αλλά τελικά και της ΔΕΥΑΜ, καταφέρνετε να σώσετε την επιχείρηση. Δυστυχώς οι εφήμερες λύσεις είναι καλές επικοινωνιακά, αλλά κατ΄ ουσία δεν φέρνουν μακροπρόθεσμα και ουσιαστικά αποτελέσματα, έχουν δοκιμαστεί και αποτύχει πολλάκις στο παρελθόν. Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα τα οποία είναι αυτά που μας ενδιαφέρουν, καθώς οι αιρετοί φεύγουν και τελικά οι υπηρεσιακοί παράγοντες, είναι αυτοί που κάθε φορά καλούνται να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα, όπως θα συμβεί και στην προκειμένη περίπτωση. Άμεσα λοιπόν  αναμένουμε όπως, ανακληθούν άμεσα οι αριθμ. 319/17 και 320/17  αποφάσεις Δ.Σ., όπως απαλλαγεί ο δήμος από το βάρος της λειτουργίας των αντλιοστασίων Αιτωλικού, όπως δεν εκτελεστεί άλλη απόφαση της ΔΕΥΑΜ εναντίον του Δήμου, ή εάν υπάρχουν ήδη, όπως λένε οι πληροφορίες, να εξυπηρετήσει το χρέος της ΔΕΥΑΜ προς το Δήμο, το οποίο είναι ήδη μεγάλο, και όπως άμεσα διαχωριστεί και διευκρινιστεί ο ρόλος και η λειτουργία του κάθε φορέα.  Σε διαφορετική περίπτωση θα προσφύγουμε σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες. Ελπίζουμε για μία ακόμη φορά, αν και κουραστήκαμε να το ελπίζουμε, σε πνεύμα κατανόησης για την επίλυση των προβλημάτων και της εύρυθμης λειτουργίας του δήμου. Και αντιστρέφοντας την γνωστή και αγαπημένη παραίνεση της δημοτικής αρχής, θα της πούμε «βάλτε πλάτη» να λύσουμε τα προβλήματα του δήμου που μας απασχολούν όλους, με ορθολογικό, τυπικό και επαγγελματικό εν τέλει τρόπο, σε πνεύμα συνεννόησης.


Το Διοικητικό Συμβούλιο