Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018

Ομόφωνη έγκριση υποβολής πρότασης για πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία σε παραλίες του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου   Με ομόφωνη απόφαση  απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Γ. Καραπαπά, για υποβολή πρότασης για την «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» που αφορά την ανάπτυξη υποδομών προς διευκόλυνση πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα σε παραλίες του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου.

   Η πρόταση που καταθέτει ο Δήμος στο σχετικό επιχειρησιακό πρόγραμμα αφορά την τοποθέτηση κατάλληλων ελαφρών μη μόνιμων υποδομών   στον ευρύτερο χώρο των παραλιών Τουρλίδας, Λούρου, Σταμνάς και Αγίας Τριάδας Μεσολογγίου.  Οι εγκαταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν λυόμενα αποδυτήρια, φορητούς χώρους υγιεινής, διάδρομους αποτελούμενους από τμήματα κατάλληλου μήκους για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση καθώς επίσης χώρους σκίασης - προστασίας των λουομένων.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός για κάθε σημείο παρέμβασης ανέρχεται στα 60.000 ευρώ, με το γενικό σύνολο να διαμορφώνεται στα 240.000 ευρώ.