Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018

Το Ε΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου έδωσε την πρέπουσα απάντηση στον κ. ΚαραπάνοΜια δυσάρεστη “έκπληξη” επεφύλαξε το Ε΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον κ. Καραπάνο. Συγκεκριμένα: Με την υπ’ αριθ. 529/18-12-2017 πράξη του εξετάζοντας τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου σύμβασης του έργου «Συντήρηση – Οδική Ασφάλεια Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Ηλείας, Υποέργο: Συντήρηση – Οδική Ασφάλεια – Αποκατάσταση Κατολισθήσεων στο Ε.Ο. Δίκτυο του Βορείου του Ν. Ηλείας εκτός της Δ.Ε. Πηνείας Δήμου Ήλιδας» προϋπολογισμού 2.400.000 ευρώ με Φ.Π.Α., έργο δηλαδή αντίστοιχης διαδικασίας και προσθήκης ειδικών όρων στην εκτέλεσή του όπως το έργο διάνοιξης του διαύλου, έκρινε ότι ο όρος της διακήρυξης για προαπόδειξη της χρηματοοικονομικής επάρκειας των διαγωνιζομένων, με τον οποίο απαιτείται κύκλος εργασιών τριετίας ανά έτος, ύψους τουλάχιστον 1.200.000 ευρώ, είναι μη νόμιμος για δύο κυρίως λόγους:

α) Τέθηκε χωρίς προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
β) Είναι μη νόμιμος επειδή πλήττει την ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού, ιδίως σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή σε αυτόν των μικρότερων σε οικονομική δύναμη εργοληπτικών επιχειρήσεων και ως εκ τούτου είναι ουσιώδης και καθιστά μη νόμιμη την υπογραφή του ελεγχόμενου σχεδίου σύμβασης!
Μετά την παραπάνω εξέλιξη, θα επιμείνει ο κ. Καραπάνος στο παράνομο και “φωτογραφικό” της όλης διαδικασίας; Οψόμεθα…
      
 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
          ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
           «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»