Δευτέρα 2 Απριλίου 2018

Κατασκευή νέας πτέρυγας στο Σελίβειο Γηροκομείο Μεσολογγίου


Έργο σημαντικό για την Περιφερειακή Αρχή και για τον ίδιο προσωπικά χαρακτήρισε ο Απόστολος Κατσιφάρας, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας την κατασκευή της προσθήκης νέας πτέρυγας στο Σελίβειο Γηροκομείο Μεσολογγίου. Η δήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 2 Απριλίου 2018 κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. κ. Κοσμά,  προκειμένου να τον ενημερώσει για την έναρξη των εργασιών υλοποίησης.

“Προχωρούμε στην υπογραφή Σύμβασης με τον ανάδοχο. Πρόκειται, για ένα σημαντικό έργο, επειδή αφορά ένα ιδιαίτερα κοινωνικό θέμα και επειδή απευθύνεται σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Τους γονείς μας, τους παππούδες μας, αυτούς δηλαδή στους οποίους χρωστάμε”, επεσήμανε ο Απόστολος Κατσιφάρας.
Το έργο με τίτλο «Προσθήκη Νέας Πτέρυγας στο Σελίβειο Γηροκομείο Μεσολογγίου» υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα την τεχνική υπηρεσία της  ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ 2014-2020.
Τι  αφορά το έργο
Αντικείμενο του έργου, είναι η κατασκευή προσθήκης καθ' ύψος νέας πτέρυγας εμβαδού 308,44 τ.μ. και η κατασκευή προσθήκης χώρου εμβαδού 43,20 τ.μ.,  ως  επέκταση του υπάρχοντος μαγειρείου στο ισόγειο.
Συγκεκριμένα, με την ανέγερση της νέας πτέρυγας (προσθήκη καθ' ύψος) θα προστεθούν 10 επί πλέον θάλαμοι διαμονής, που θα καλύψουν τις ανάγκες 24 τροφίμων, επί πλέον, του ιδρύματος.
Οι εργασίες διακρίνονται, αφενός μεν σε αυτές που έχουν ως αντικείμενο τις απαραίτητες κατασκευές, προκειμένου να αναβαθμισθεί λειτουργικά και αισθητικά το κτίριο με την προσθήκη της νέας πτέρυγας και αφετέρου σε εκείνες που έχουν ως αντικείμενο τη διαμόρφωση χώρων προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του Ιδρύματος.