Σάββατο 28 Απριλίου 2018

Κοινή ανακοίνωση της Δημοτικής Αντιπολίτευσης για το έργο του εκσυγχρονισμού των αντλιοστασίων

Η διαδικασία δεν προάγει τη διαφάνεια και θέτει σε κίνδυνο την ίδια την πραγματοποίηση του έργου

Οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ιεράς Πόλεως, μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26-4-2018, αισθανόμαστε την ανάγκη να ενημερώσουμε την τοπική μας κοινωνία για την απόφαση του 5ου θέματος της συνεδρίασης, το οποίο αφορούσε στην : «Έγκριση Καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και διαδικασιών του έργου «Συντήρηση και εκσυγχρονισμός ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ομβρίων, υποδομών από τις καταστροφικές πλημμύρες Οκτωβρίου 2016 στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου».
Σημειώνουμε ότι το έργο ως αντικείμενο μας βρίσκει όλους σύμφωνους, διαφωνούμε ωστόσο στη διαδικασία, η οποία δεν προάγει τη διαφάνεια και θέτει σε κίνδυνο την ίδια την πραγματοποίηση του έργου.

            Συγκεκριμένα, η επιλογή της εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και Εκσυγχρονισμός Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ομβρίων, υποδομών από τις καταστροφικές πλημμύρες Οκτωβρίου 2016 στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου» με τη «Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης όπως ορίζεται στο άρθρο 32 παρ.2γ του Ν.4412/2016», όπως αναφέρεται στην εισήγηση, είναι παντελώς ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΗ και ΑΣΤΗΡΙΚΤΗ και σε αντίθεση με τα όσα προβλέπει ο νόμος 4412/2016. Παραλείπεται δε στη σχετική εισήγηση ο όρος «χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση», όπως αναφέρεται στον τίτλο του άρθρου 32, πράγμα το οποίο οδηγεί σε ελλιπή πληροφόρηση των συμβούλων που κλήθηκαν να ψηφίσουν για το θέμα, επιλέγοντας ή μη τη συγκεκριμένη διαδικασία.
            Θεωρούμε ότι :
1. Η επιλογή της συγκεκριμένης διαδικασίας γίνεται λανθασμένα, τη στιγμή που στο συγκεκριμένο άρθρο 32 του νόμου 4412/2016 παρ. γ αναφέρεται σαφώς ότι «Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη». Και σαφώς δεν μπορεί να επικαλείσαι το επείγον όταν :
2. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και οι Τεχνικές του Υπηρεσίες, γνώριζαν από τις 2/11/2017 την απόφαση του Υπουργού, όταν και εκδόθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 1.200.000 € για την αντιπλημμυρική θωράκιση του δήμου, όπως αναφέρεται και στην εισήγηση. Έπρεπε ήδη από τότε να ήταν έτοιμη η σχετική μελέτη και να δημοπρατηθεί άμεσα το έργο ως επείγον. Η καθυστέρηση αυτών των μηνών είναι αποκλειστική ευθύνη του Δήμου.
3. Η αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης είναι ένα θέμα πολλών ετών και έχει να κάνει με την ευθύνη πολλών Δημοτικών Αρχών. Οι συγκεκριμένες ευθύνες έχουν «μεταβιβαστεί» και στη σημερινή Δημοτική Αρχή. Το θέμα λοιπόν δε μπορεί να είναι κατεπείγον όταν είναι θέμα πολλών ετών και σαφώς αφορά ευθύνη της εκάστοτε αλλά και προφανώς της σημερινής Δημοτικής Αρχής.
Τώρα που επιτέλους η πολιτεία δεν κώφευσε και ενστερνίστηκε το αίτημα του δήμου καταβάλλοντας από τον κρατικό προϋπολογισμό ποσό 1,2 εκατ. ευρώ, οφείλουμε να σεβαστούμε τα χρήματα των φορολογουμένων και με διαφάνεια να υλοποιήσουμε το αναγκαίο για την αντιπλημμυρική θωράκιση του δήμου έργο.
4. Η διαδικασία χωρίς δημοσίευση δεν συμβάλλει καθόλου στη διαφάνεια και όταν αναφερόμαστε σ’ ένα έργο ποσού 1.200.000 ευρώ, τότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Άλλωστε η διαδικασία δημοσίευσης επιβαρύνει το χρόνο του έργου κατά περίπου ένα μήνα, χρόνο ασήμαντο αν σκεφτούμε τις καθυστερήσεις ετών στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος και το ότι οι πλημμύρες έγιναν τον Οκτώβριο του 2016.
Χτυπάμε το καμπανάκι των ευθυνών στη Δημοτική Αρχή. Η επιλογή αυτή θα οδηγήσει σε εκ νέου καθυστερήσεις, αφού οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δε θα μείνουν αδιάφοροι σε μία διαδικασία για την οποία υπάρχουν ήδη αρνητικά δεδικασμένα και αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Την καλούμε να μη χρησιμοποιεί προσχηματικά αποφάσεις άλλων φορέων της αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας). Πρόκειται για εντελώς διαφορετικό αντικείμενο έργου και με ανοιχτές διαδικασίες δημοσιοποίησης που προηγήθηκαν της διαπραγμάτευσης. Δεν πείθει ούτε τον εαυτό της.

Λέμε ΝΑΙ στο έργο, ΟΧΙ σε διαδικασίες που ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ.

Ανοικτό Διαγωνισμό ΤΩΡΑ με τη μέγιστη δυνατή Δημοσιοποίηση.

ΟΧΙ άλλες καθυστερήσεις από άστοχες και ανεύθυνες επιλογές της Δημοτικής αρχής.


Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Μουρκούσης Νικόλαος
Βασιλείου Σπυρίδων
Δαουτίδης Κων/νος
Γυφτογιάννης Ιωάννης
Κατσούλης Παναγιώτης
Καρατσόλης Παντελής
Παπαδόπουλος Παναγιώτης
Κοκοτός Δημήτριος
Μαργαρίτης Θεόδωρος
Γιαννόπουλος Κων/νος

Διαμαντόπουλος Σπυρίδων