Τετάρτη 11 Απριλίου 2018

ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΛΥΟΜΕΝΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ


       Μεταφέρθηκαν σήμερα (11/4) και τοποθετήθηκαν στο χώρο του Νοσοκομείου Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» δύο (2) νέες λυόμενες αίθουσες από το παλαιό Νοσοκομείο Αγρινίου , οι οποίες θα στεγάσουν το ΕΚΑΒ Μεσολογγίου .
Η παραπάνω εξέλιξη θα διευκολύνει σημαντικά την όλη λειτουργία της μονάδας του ΕΚΑΒ Μεσολογγίου, απελευθερώνοντας ταυτόχρονα χώρο που είχε διατεθεί εντός του Νοσοκομείου για τις ανάγκες του προσωπικού του ΕΚΑΒ.
       Να υπενθυμίσουμε τέλος ότι έχουν μεταφερθεί ήδη οκτώ (8) λυόμενες αίθουσες που θα καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες αρχειοθέτησης , διοικητικής υποστήριξης του Νοσοκομείου και στέγασης του προσωπικού του ΕΚΑΒ.                                                                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ


                                                                  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ