Τετάρτη 18 Απριλίου 2018

Μουσείο Λιμένος στο Αιτωλικό


   Υπεγράφη σήμερα από το Δήμαρχο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκο Καραπάνο και τον  Αντιδήμαρχο Παναγιώτη Σταράμο, το συμφωνητικό συνεργασίας για την υλοποίηση της δράσης του προγράμματος Interreg V/A GreeceItaly 2014-2020, «Ανάπτυξη και αξιοποίηση των μουσείων λιμένων ως σημείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς».
   Στο πρόγραμμα ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου συμμετέχει με την κατασκευή και λειτουργία Πολιτιστικού Κέντρου Θαλάσσιας Κληρονομιάς (Μουσείο Λιμένος) στο Αιτωλικό (θέση «Εξέδρα»), συνολικού προϋπολογισμού 360.000 ευρώ.

   Στόχος του Μουσείου Λιμένος είναι η ανάδειξη και προβολή της ντόπιας αλιευτικής παράδοσης όπως είναι τα αλιευτικά εργαλεία, τα σκάφη και οι παραδοσιακοί τρόποι αλιείας. Για το σκοπό αυτό, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την πλήρη διαμόρφωση και ανακαίνιση των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων του σημείου «Εξέδρα» Αιτωλικού, την δημιουργία αίθουσα  με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας (3D) για την προβολή σχετικών θεμάτων, την τοποθέτηση εκθεμάτων αλλά και την υλοποίηση διαδραστικών προγραμμάτων και εφαρμογών ιστορικού χαρακτήρα που απευθύνονται κυρίως σε μαθητές και μαθήτριες σχολείων.
   Ο χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών έχει ορισθεί σε δύο έτη, ενώ σύντομα το Μουσείο Λιμένος Αιτωλικού θα παρουσιασθεί στο πλαίσιο εκδήλωσης όπου θα συμμετέχουν επίσης οι εταίροι του προγράμματος Δήμος Tricase, Μεσογειακό – Αγρονομικό Ινστιτούτο Bari, Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας και ERFC.