Τετάρτη 18 Απριλίου 2018

Συνάντηση στο υπουργείο Εξωτερικών για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων της Δυτικής Ελλάδας σε διεθνείς αγορές


Συνάντηση εργασίας στο υπουργείο Εξωτερικών με τον Εμπορικό Ακόλουθο Μανόλη Μαρκιανό είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  Κωνσταντίνος Μητρόπουλος.
Στη διάρκεια της συνάντησης  συζητήθηκε διεξοδικά η δυνατότητα συνεργασίας με το υπουργείο, με σκοπό την προώθηση των αγροτικών προϊόντων της Δυτικής Ελλάδας σε διεθνείς αγορές.

Κοινό συμπέρασμα από τις συζητήσεις ήταν ότι η ποιότητα των ελληνικών προϊόντων είναι τέτοια που μπορεί να αποτελέσει το διαβατήριο για οποιαδήποτε αγορά του εξωτερικού, αρκεί, αφενός να υπάρξει ο απαραίτητος προγραμματισμός, αφετέρου να υπάρξει επιμονή και υπομονή από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για την εδραίωση των ελληνικών προϊόντων στις απαιτητικές αγορές του εξωτερικού.

Το ραντεβού ανανεώθηκε για τις επόμενες ημέρες, οπότε θα προσδιοριστούν οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Αγροδιατροφική Σύμπραξη.