Παρασκευή 20 Απριλίου 2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 26–4–2018, ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  
Έγκριση συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και Ελληνικών Αλυκών Α.Ε. για την αξιοποίηση των αλυκών Τουρλίδας έτους 2018 (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλαος – Δήμαρχος).
Αποδοχή και κατανομή ποσού για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2018 (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ‘‘Πλακόστρωση πλατείας πέριξ κτιρίου ΟΣΕ Τ.Κ. Ευηνοχωρίου’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ‘‘Διαμόρφωση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και διαδικασιών του έργου ‘‘Συντήρηση και
εκσυγχρονισμός ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ομβρίων,
υποδομών από τις καταστροφικές πλημμύρες Οκτωβρίου 2016 στο Δήμο Ι.Π.
Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση υποβολής της πρότασης για «Ενεργειακή αναβάθμιση και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου»  (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
Αποδοχή της συμμετοχής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα
προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες
των δήμων» με τίτλο: ‘‘Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την
αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας ’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
Αποδοχή της συμμετοχής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα
προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες
των δήμων» με τίτλο: ‘‘Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις ’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
Αποδοχή χρηματοδότησης προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ για προμήθεια μηχανημάτων έργου - περιγραφή του τύπου των υπό προμήθεια μηχανημάτων (εισηγητής κ.Σταράμος Παναγ. – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση του Πίνακα Στοχοθεσίας της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2018  (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης με δημοπρασία (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου στη Δ.Κ. Κατοχής (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση τροποποίησης σύμβασης  με εκκαθαρίστρια εταιρεία της Δημ. Επιχ. Αλυκών Τουρλίδας (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στη συνδιοργάνωση του 1ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας που θα λάβει χώρα την Παρασκευή 4 & το Σάββατο 5 Μαΐου 2018 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 274/2017 απόφασής μας περί χορήγησης σε χρήμα της οφειλόμενης σε εργαζόμενους παροχής γάλακτος βάσει του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107Α) (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων σε περιοχή Βίγλα” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ‘‘Αποκατάσταση ΧΥΤΑ Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Ανακατασκευή και αναβάθμιση αθλητικών υποδομών στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου ” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης για "Εργαστηριακούς ελέγχους υλικών κατασκευής
κτηρίου Παλαμαϊκής Σχολής" και αναγκαιότητα εκτέλεσης τους (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο ‘‘Καταγραφή και δημιουργία ψηφιακών αρχείων δικτύου φωτισμού του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’  (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο ‘‘Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου για την εξειδίκευση χρηματοδοτικών εργαλείων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020’’  (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράτασης προθεσμίας του έργου ‘‘Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Τ.Κ. Κατοχής’’   (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Τσιμεντοστρώσεις οδών και κατασκευή αγωγών ομβρίων Δ.Ε. Οινιαδών’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
Μεταβολές και διαγραφές Χρηματικών Καταλόγων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση θεώρησης αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ‘‘Αναβάθμιση – ανακατασκευή κεντρικής πλατείας Αγ. Θωμά’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Αποκατάσταση τμημάτων δημοτικών οδών και τεχνικών έργων στην Τ.Κ. Αγ. Ηλία -  Δ.Κ. Νεοχωρίου- Δ.Κ.  Κατοχής που προκληθήκαν από τις έντονες καιρικές συνθήκες” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Έργα αποκατάστασης σε οδούς του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου από βλάβες που προκληθήκαν λόγω φυσικών φαινόμενων” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Αντιπλημμυρική θωράκιση - Επανακατασκευή
κυβοτοειδούς οχετού στο Τ.Κ. Φραγκουλέικων  Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου ” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση παραλαβής της μελέτης “Μελέτη αποκατάστασης ζημιών που προέκυψαν από τη
θεομηνία της 21 & 22/10/2016 στο οδικό δίκτυο της ΔΕ Αιτωλικού” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση παραλαβής της μελέτης “Μελέτη αποκατάστασης ζημιών που προέκυψαν από τη
θεομηνία της 21 & 22/10/2016 στο οδικό δίκτυο της ΔΕ Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ‘‘Ανακατασκευή μικρής πλατείας Τ.Κ. Νεοχωρίου’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ‘‘Ηλεκτροφωτισμός οδών στην πόλη του  Μεσολογγίου και στην Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
Εγκρίσεις δαπανών των εκδηλώσεων ‘‘Εορτές Εξόδου 2018’’  (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
Εγκρίσεις δαπανών  (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Ανέγερση 2ου Λυκείου Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής παραλαβής του έργου “Έργα βελτίωσης οδοποιίας σε περιοχές επέκτασης σχεδίου πόλεως ” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής παραλαβής του έργου “Επισκευή κτιρίου ΟΣΕ στο οποίο στεγάζεται το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής παραλαβής του έργου “Πλακόστρωση πλατείας πέριξ κτιρίου ΟΣΕ Τ.Κ. Ευηνοχωρίου ” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
Ετήσια Συμμετοχή του Δήμου στο Εθνικό Δίκτυο και Ορισμός Πολιτικού Εκπροσώπου και συντονιστή μελών στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
Προγραμματισμός εκδηλώσεων  (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση μετακίνησης κ.κ.Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).


Ο Πρόεδρος

Αγαθάγγελος Κότσαλος