Παρασκευή 27 Απριλίου 2018

Κέντρο Κοινότητας: Ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές δημοτικών σχολείων


Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Ιερής  Πόλης Μεσολογγίου γνωστοποιεί ότι κατόπιν αιτήματός του, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας  ενέκρινε την υλοποίηση ενισχυτικής διδασκαλίας στο 5ο και 6ο Δημοτικό Σχολείο.
Ήδη από τις 26/4/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:15 μ.μ., ξεκίνησαν στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές που ανήκουν σε ευάλωτες πληθυσμιακά ομάδες και χρήζουν περαιτέρω μαθησιακής υποστήριξης. Από τις 4/5/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:45 μ.μ. αναμένεται να ξεκινήσουν μαθήματα και στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Τα μαθήματα διεξάγονται εκτός σχολικού ωραρίου, σε αίθουσα που παραχωρεί το σχολείο για το σκοπό αυτό και ολοκληρώνονται με το πέρας του τρέχοντος σχολικού έτους. Κατά το νέο σχολικό έτος, δύνανται να υλοποιηθούν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και σε άλλες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους του Διευθυντή στο Κέντρο Κοινότητας.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, καθώς και τους Διευθυντές και εκπαιδευτικούς του 5ου και 6ου Δημοτικού Σχολείου για την άρτια συνεργασία και στήριξη τους στην πραγμάτωση της δράσης αυτής.
Για κάθε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία, τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου είναι στη διάθεση των δημοτών από Δευτέρα έως Παρασκευή  08:00π.μ – 16:00μ.μ στην Διεύθυνση Σταυροπούλου 31 (Ραδιομέγαρο), Τηλ.: 2631363417 Fax: 2631363420, Email: kentrokoin.ipmes@2608.syzefxis.gov.gr