Παρασκευή 13 Απριλίου 2018

Μια ακόμη επιτυχία…


Δεν επιχαιρόμαστε αλλά δεν μπορούμε και να σιωπήσουμε. Για κάτι που είναι γνωστό στους διοικούντες το δήμο μας από τις 4 Απριλίου (αρ. πρωτ. 14936), αλλά εκείνοι, οι κατά τ’ άλλα λαλίστατοι σε χαρακτηρισμούς, μηνύσεις και αγωγές, τώρα “σφυρίζουν αδιάφορα”.
Πολύ δε περισσότερο, που εδώ και 4 μήνες με δημόσιες ανακοινώσεις μας είχαμε εγκαίρως προειδοποιήσει, πως το έργο “Αντιπλημμυρική θωράκιση και αποκατάσταση βλαβών από τις φυσικές καταστροφές Οκτωβρίου 2016 στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου – Καθαρισμός, διάνοιξη και εκβάθυνση (αποκατάσταση λειτουργικών βαθών) διαύλων Ανατολικής Κλείσοβας και Λιμένα Μεσολογγίου”, προϋπολογισμού περίπου 1.800.000 €, επιχειρείται να δημοπρατηθεί έχοντας σοβαρά προβλήματα νομιμότητας.

Τότε είχαμε αναφερθεί τόσο στις “φωτογραφικές διατάξεις” του διαγωνισμού όσο και στην “έλλειψη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων”. Εισπράξαμε από τη δημοτική πλειοψηφία, ως συνήθως, από τη σιωπή και το χλευασμό έως τους ειρωνικούς της χαρακτηρισμούς περί “μεγαλειωδών αποκαλύψεων” και “νέων πολιτικών ατοπημάτων”.
Και να που τώρα, ένα έργο για το οποίο ο δήμος επιχορηγήθηκε με έκτακτη πίστωση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (κρατικοί πόροι), έργο αναγκαίο για τη διάνοιξη του διαύλου του λιμανιού και την περιβαλλοντική προστασία της Κλείσοβας, δυστυχώς δεν εγκρίθηκε από το Ε΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο σύμφωνα με την πράξη 166/2018 “Κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και της αναδόχου εταιρείας”, για τους παρακάτω λόγους:
1. Από την επιτροπή διαγωνισμού του δήμου αποκλείστηκε η μια εκ των τριών εταιρειών, η οποία είχε καταθέσει και τη μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση 23%! Η αιτιολογία του αποκλεισμού της ήταν, πως “δεν υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης”. Το Ε΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνει ως μη νόμιμη την προσθήκη αυτού του άρθρου στον διαγωνισμό, “καθόσον τέθηκε χωρίς προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ενώ πέραν αυτού ουδόλως αιτιολογείται”.
2. Παραβιάζεται “το επίπεδο του ανταγωνισμού”, αφού οι δυο άλλες προσφορές που έγιναν αποδεκτές από το δήμο, ήταν της τάξης του 5% και 1% αντιστοίχως! Αυτή η πράξη του δήμου, κρίνεται από το Ε΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως ουσιώδης καθιστούσα μη νόμιμη την υπογραφή του ελεγχόμενου σχεδίου σύμβασης”.
Κύριοι της δημοτικής πλειοψηφίας,
Πέρασαν σχεδόν 4 χρόνια, αλλά δυστυχώς εξακολουθείτε να θεωρείται το δήμο μαγαζάκι σας, το οποίο μπορείτε να το διαχειρίζεστε ανεξέλεγκτα και σύμφωνα με τα δικά σας συμφέροντα και μόνο. Μόνο που επειδή δεν διαχειρίζεστε δικά σας χρήματα αλλά δημόσιο χρήμα καθώς και χρήμα των δημοτών, είναι υποχρέωση σας και υποχρέωση όλων μας, η διαχείριση αυτή να γίνεται κάτω από κανόνες ισονομίας και ισοπολιτείας. Κάθε δημοτική διοίκηση οφείλει να είναι προστάτης του δημοσίου συμφέροντος και όχι υπηρέτης ιδιωτικών συμφερόντων.
«Ψιλά γράμματα» όλα αυτά για εσάς…
Μόνο που τις επιλογές σας τις πληρώνει ο τόπος, οι πολίτες και οι ανάγκες τους.
Τώρα είστε υποχρεωμένοι να δημοπρατήσετε εκ νέου το έργο και σε σωστή βάση. Χωρίς «φωτογραφίες» και με ολοκληρωμένες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.
Φυσικά με χάσιμο χρόνου και πόρων. «Όπως στρώσατε, κοιμάστε»…

 Μεσολόγγι 13/4/2018

Κατσούλης Παναγιώτης – Δημοτικός Σύμβουλος & Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ»
Παπαδόπουλος Πάνος - Δημοτικός Σύμβουλος & Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»