Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017

Περάστε κόσμε!!! 15.000 ευρώ σε εξωτερικό συνεργάτη για υποβολή φακέλου και αιτήσεων ωφελούμενων για εγγραφή στους παιδικούς σταθμούς του ΔήμουΤο Δ.Σ. του Πνευματικού – Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου,
με την υπ’ αριθ. 51/18-5-2017 απόφασή του (ΑΔΑ: 7Ζ6ΑΟΚΨΝ-Μ4Θ) προέβη σε ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη ύψους 15.000 ευρώ μέχρι το τέλος του 2017, προκειμένου αυτός να υποβάλλει τον φάκελο και τις αιτήσεις για υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής» των ωφελούμενων για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) στο εισηγητικό μέρος της απόφασης αναφέρεται ότι επειδή οι αιτήσεις λήγουν στις 9/6/2017 – δόθηκε ήδη παράταση μέχρι 14/6 – το προσωπικό που θα απασχοληθεί δεν μπορεί να απουσιάζει (!) από τους παιδικούς σταθμούς και ως εκ τούτου πρέπει να ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη και όλη η διαδικασία, ώστε να επιτύχουμε υψηλή χρηματοδότηση και ειδική επιχορήγηση από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.!
Επειδή και αυτή η υπόθεση αγγίζει τα όρια της προκλητικής διασπάθισης δημοτικού χρήματος, καλούμε το Δήμο και το Πνευματικό Κέντρο να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα:
1.      Γιατί τα προηγούμενα χρόνια η διαδικασία γίνονταν από το προσωπικό του Πνευματικού Κέντρου; Τι έχει αλλάξει σήμερα; Γιατί δεν ακολουθείται η πρακτική των ΚΔΑΠ, όπου οι αρμόδιοι υπάλληλοι της κοινωφελούς επιχείρησης διεκπεραιώνουν με απόλυτη επιτυχία και υποδειγματικό τρόπο την όλη διαδικασία;
2.      Την στιγμή που το Πνευματικό Κέντρο διαθέτει πάνω από 20.000 ευρώ κατ’ έτος σε λογιστή (πρόσφατα πήρε και αύξηση…) για την παρακολούθηση των οικονομικών του λειτουργιών, γιατί διαθέτει επιπλέον 15.000 ευρώ σε έτερο εξωτερικό συνεργάτη λογιστή;
3.      Έχει ενισχυθεί το Πνευματικό Κέντρο με άτομα από την κοινωφελή εργασία και τα προγράμματα του ΟΑΕΔ που μπορούν κάλλιστα να βοηθήσουν, ναι ή όχι;
Ό,τι κι αν πει κανείς δεν μπορεί να δώσει μια λογική εξήγηση. Παιδιά μας βλέπουνε. Το «περάστε κόσμε» κάποια στιγμή πρέπει να λάβει τέλος…   
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»