Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017

Συνάντηση της Διοίκησης του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων – Μελετών – Πολεοδομικού Σχεδιασμού


                                                                                   

Την προώθηση έργων υποδομής και ανάπτυξης στο Δήμο Μεσολογγίου συζήτησαν στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 27 Ιουνίου, μεταξύ της Διοίκησης του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων – Μελετών – Πολεοδομικού Σχεδιασμού, κ. Γιώργο Καραπαπά.


Στην ατζέντα της Διοίκησης του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου υπήρχαν τέσσερα βασικά θέματα, που αφορούν τον εμπορικό -και όχι μόνο- κόσμο της πόλης και που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησης που πραγματοποίησε ο Σύλλογος με το σύνολο των επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται επί των οδών Σπ. Μουστακλή και Π. Σταυροπούλου, η Διοίκηση μετέφερε στον κ. Καραπαπά την κοινή διαπίστωση όλων των επιχειρηματιών ότι για την διασφάλιση της βιωσιμότητας των καταστημάτων τους, ο δρόμος πρέπει να παραμείνει διπλής κατευθύνσεως, με την δυνατότητα εκατέρωθεν φορτοεκφόρτωσης. Αίτημα τόσο των επιχειρήσεων όσο και του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου είναι η ύπαρξη αυστηρής και συστηματικής αστυνόμευσης ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εφαρμογή του μέτρου της εκ περιτροπής ανά μήνα στάθμευσης. Ωστόσο, προκειμένου αυτό να καταστεί εφικτό, αναγκαία κρίνεται η τοποθέτηση σχετικής σήμανσης κατά μήκος του δρόμου, δεδομένου μάλιστα ότι για να επιβληθούν κλήσεις από την Τροχαία, απαραίτητη είναι η ύπαρξη σήμανσης σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο.

επισήμανε στον κ. Καραπαπά την αναγκαιότητα ορισμού χώρων φορτοεκφόρτωσης τόσο στις προαναφερθείσες οδούς όσο και στους λοιπούς εμπορικούς δρόμους της πόλης, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των επιχειρήσεων, χωρίς να παρατηρούνται φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου για την διεκδίκηση του ορισμού χώρων φορτοεκφόρτωσης και τη θετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν κατέστη δυνατή η ευόδωση των προσπαθειών αυτών, λόγω της μη ύπαρξης συνολικής κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης. Ως εκ τούτου, αίτημα του Συλλόγου είναι η εκπόνηση σχετικής μελέτης για την γενικότερη κυκλοφοριακή οργάνωση της πόλης, που θα προβλέπει τον καθορισμό χώρων φορτοεκφόρτωσης.

Πρόταση, επίσης, του Συλλόγου είναι να απαγορευτεί κάθε είδους διαδικασία φορτοεκφόρτωσης επί των οδών Σπ. Μουστακλή και Π. Σταυροπούλου, οι οποίες συγκεντρώνουν μεγάλη εμπορική και κυκλοφοριακή  κίνηση, από τις 11:00 έως τις 14:00, ώρες αιχμής, που χαρακτηρίζονται από έντονη κινητικότητα.

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης είναι η αποκατάσταση του κακοτράχαλου οδοστρώματος στις Σπ. Μουστακλή και Π. Σταυροπούλου, δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος δρόμος αποτελεί την πρώτη λαμβάνουσα εικόνα του εισερχόμενου πληθυσμού ατόμων στην πόλη.

Επιπροσθέτως, η Διοίκηση του Συλλόγου ζήτησε από τον κ. Καραπαπά την εξεύρεση νέου χώρου για την δημιουργία parking, προς αντικατάσταση του χώρου στάθμευσης, που βρίσκεται πίσω από την πινακοθήκη, σε περίπτωση που λόγω της επικείμενης ανάπλασής του διαφοροποιηθεί η χρήση του.

Ο κ. Καραπαπάς αφουγκραζόμενος τις προτάσεις του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου, ενημέρωσε την Διοίκηση σχετικά με τη δυνατότητα ικανοποίησής τους. Αρχικά, δεσμεύτηκε πως θα φροντίσει για την άμεση τοποθέτηση σήμανσης, ώστε να ομαλοποιηθεί η κυκλοφοριακή ροή στον εν λόγω δρόμο. Όσον αφορά τον ορισμό χώρων φορτοεκφόρτωσης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων τόνισε ότι βρίσκεται στα άμεσα σχέδια της Δημοτικής Αρχής η εκπόνηση ολοκληρωμένης κυκλοφοριακής μελέτης για την πόλη, η οποία με τη σειρά της δύναται να δώσει λύση σε πολλά από τα υπάρχοντα κυκλοφοριακά προβλήματα, όπως αυτό των χώρων φορτοεκφόρτωσης. Σχετικά με την βελτίωση του οδοστρώματος ενημέρωσε την Διοίκηση ότι θα προσπαθήσει να δρομολογήσει τις συγκεκριμένες εργασίες στον υποδειχθέντα δρόμο με την χρηματοδότηση της ΣΑΤΑ Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης) 2018. Τέλος, αναφορικά με τον χώρο στάθμευσης πίσω από την πινακοθήκη, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων σημείωσε πως εάν στο πλαίσιο ανάπλασης της πλατείας Μάρκου Μπότσαρη, πάψει η λειτουργία του χώρου αυτού ως parking, ο Δήμος θα μπει σε μια διαδικασία εξεύρεσης νέου χώρου για τον σκοπό αυτόν.

Στη συνέχεια, η Διοίκηση του Συλλόγου έκανε πρόταση για την οικολογική-ενεργειακή αναβάθμιση της πόλη με τοποθέτηση ηλιακών προβολέων LED, προς βελτίωση της ποιότητας φωτισμού, με πολύ χαμηλό κόστος. Πραγματοποιήθηκε, μάλιστα, σχετική παρουσίαση δείγματος στον κ. Καραπαπά, ώστε να σχηματίσει ολοκληρωμένη άποψη επί του θέματος.

Για το θέμα αυτό, ο ίδιος πρότεινε την πραγματοποίηση συνάντησης με τον Δήμαρχο Μεσολογγίου προς περεταίρω διαβούλευση κι εφόσον κριθεί λειτουργική η χρήση ηλιακών προβολέων LED από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, να εγκριθεί σχετικό κονδύλι για την προμήθειά τους.

Κλείνοντας, η Διοίκηση του Συλλόγου υπέδειξε ως βασικό θέμα τη ρύθμιση των χρήσεων γης από πλευράς του Δήμου, καθώς και την διεκδίκηση ίδρυσης Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) στην πόλη.

Πρόκειται για έργο που θα ευνοήσει την ίδρυση μεταποιητικών μονάδων στην περιοχή, γεγονός που έως τώρα καθίσταται αδύνατο λόγω της μη ύπαρξης κατάλληλου οικοπεδικού χώρου για τον σκοπό αυτόν. Δεδομένων μάλιστα των υφιστάμενων συνθηκών Natura και Ramsar, καθώς και των πολλαπλών αρχαιολογικών ζωνών, ένας επιχειρηματίας δεν ξέρει που μπορεί να επενδύσει. 

Τέλος, έγινε νύξη και για τον δρόμο της Τουρλίδας, ο οποίος χρήζει άμεσων εργασιών ανάπλασης, δεδομένου ότι αποτελεί ένα από τα σημαντικά τουριστικά θέλγητρα της πόλης μας. Ζητήθηκε από τον Αντιδήμαρχο η επίσπευση της ανάπλασης του δρόμου μέσω των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), όπου και έχει ενταχθεί. Ο κ. Καραπαπάς αναγνωρίζοντας ότι η ολοκλήρωση της ανάπλασης του εν λόγω δρόμου αποτελεί έργο πνοής για τον δήμο, ενημέρωσε την Διοίκηση ότι την διεκπεραίωσή του έχει αναλάβει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ολοκληρώνοντας την εποικοδομητική αυτή συνάντηση και οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν στην διατήρηση μιας ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ τους, προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των υπό συζήτηση θεμάτων, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό για την πόλη του Μεσολογγίου.