Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στο Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου
   Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (156/2017) εγκρίθηκε η δημιουργία παραρτήματος σχολείου 2ης  Ευκαιρίας  στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

Τα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι Δημόσια Γυμνάσια Ενηλίκων που δίνουν μια δεύτερη  ευκαιρία στη μόρφωση των ενηλίκων πολιτών οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την  εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν το απολυτήριο του Γυμνασίου.
   Η εκπαίδευση παρέχεται μέσα από ένα ευέλικτο και καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών που προσαρμόζεται στις  ανάγκες και τα  ενδιαφέροντα τους.   
Ειδικότερα: Οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι 18 ετών και άνω, τα μαθήματα γίνονται το απόγευμα τις ώρες 4.30μμ έως 8.30μμ.ενώ εκδίδεται Μαθητικό Δελτίο για την δωρεάν μετακίνηση.
   Η φοίτηση διαρκεί δύο (2) έτη. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για να εγγραφούν συμπληρώνουν αίτηση φοίτησης προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά.
1.- Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου.
2.- Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας.
3.- Πιστοποιητικό γεννήσεως.

   Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
(κα. Τσακαλίδη Αλεξάνδρα – τηλ. 2631360910, Σταυροπούλου 31-1ος όροφ.)

Υποβολή αιτήσεων έως 10.07.2017