Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017

Και πάλι εκτός του προγράμματος «Άθληση για όλους» ο Δήμος Μεσολογγίου;
Σήμερα, 21-6-2017 η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ανακοίνωσε τους 114 φορείς – δικαιούχους του προγράμματος «Άθληση για όλους» σε πανελλαδική κλίμακα για το έτος 2017 – 2018.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου – δια του Πνευματικού Κέντρου – δεν εκδήλωσε σχετικό ενδιαφέρον με αποτέλεσμα, για μια ακόμα χρονιά, να είναι εκτός προγράμματος το οποίο χρηματοδοτείται 100% από εθνικούς πόρους και θα προσλάμβανε τουλάχιστον 3 καθηγητές φυσικής αγωγής για την υλοποίησή του.
Τα ερωτήματα μονίμως επαναλαμβανόμενα:
1.      Γιατί δεν υποβάλλατε πρόταση προς ένταξη και υλοποίηση;
2.      Είναι πρόδηλη η ανικανότητα εκ μέρους σας ή υποτιμάτε το συγκεκριμένο πρόγραμμα;
Σε κάθε περίπτωση, για μια ακόμα φορά, είστε εκτεθειμένοι. Εάν εσείς δεν θέλετε να υλοποιήσετε το πρόγραμμα, υπάρχουν εκατοντάδες δημότες και δημότισσες που επιθυμούν να γίνει. Το αντιλαμβάνεσθε, ναι ή όχι;
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»