Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΥΓΙΕΙΝΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ»


H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει δύο ημερίδες με θέμα «Υγιεινό και καθαρό νερό ανθρώπινης κατανάλωσης – Δημόσιο Αγαθό», στις οποίες θα παρουσιαστούν ομιλίες σχετικά με την αναγκαιότητα το νερό να παραμείνει  δημόσιο αγαθό. Αναφορά θα γίνει στις τελευταίες αλλαγές στη νομοθεσία.
 Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν ημερίδες ως εξής:

1.      Στην ΠΕ Αχαΐας στις 19 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου στην Πάτρα (Πρώην ΕΛΚΕΠΑ – Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντου 1).
2.      Στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας στις 20 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Διοικητηρίου στην Ι.Π. Μεσολογγίου (Κύπρου 30).
Στόχος των δύο ημερίδων είναι: Η ευαισθητοποίηση φορέων και κοινού για την προστασία του αγαθού «πόσιμο νερό», η υπενθύμιση υποχρεώσεων και η αναγκαιότητα σχεδιασμού παρακολούθησης της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων για την παροχή καθαρού, υγιεινού και ασφαλούς νερού στους πολίτες.
Επίσης, η έναρξη μιας συνεργασίας με την ΠΔΕ σε νέο επίπεδο, μετά τη Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/2017 (ΦΕΚ 3282/τ.Β΄/19-9-2017) ΚΥΑ, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία ΕΕ 2015/1787 (L260, 7.10.2015).
Οι ημερίδες είναι ανοιχτές για το κοινό. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και φορείς να παρευρεθούν, ώστε να ενημερωθούν για ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα.