Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017

Άκυρη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το κολυμβητήριο!Με την υπ’ αριθ. 300480/21-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΡΧ9ΟΡ1Φ-ΒΧΙ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ακυρώνεται και αναπέμπεται η υπ’ αριθ. 229/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου σχετικά με την «Εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα και έγκριση διαδικασίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή Δημοτικού κολυμβητηρίου”» συνολικής δαπάνης 900.000 ευρώ για δύο (2) κυρίως λόγους:

α) Το ποσό των 690.402,16 ευρώ που αποδέχθηκε ο Δήμος δεν εμφανίζεται εγγεγραμμένο στο προϋπολογισμό του έτους 2017 και
β) Το ποσό των 297.098,98 ευρώ από ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις Παρελθόντων Οικονομικών Ετών εγγράφηκε στο προϋπολογισμό του 2017 κατ’ εκτίμηση και όχι ως πραγματικό μέγεθος, πράγμα το οποίο καθίσταται λογιστικά μη υπαρκτό και συνακόλουθα αμφισβητήσιμο.
Ως εκ τούτου, το θέμα θα επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο καθότι κάποιοι και βιάστηκαν υπέρ του δέοντος – δημιουργώντας και τις ανάλογες εντυπώσεις – και επί της ουσίας, πέραν των μελετών, πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν διασφαλισμένη τη συνολική πίστωση του έργου.
Καμιά φορά βλέπετε το «πίστευε και μη ερεύνα» προσκρούει και στον έλεγχο της Διοίκησης, τον οποίο ορισμένοι και απεύχονται και δεν επιθυμούν καθόλου…

ΥΓ. Μην θεωρείτε ότι κάποιοι επιχαίρουν για την εν λόγω καθυστέρηση υλοποίησης του έργου. Απλούστατα, καλό είναι να μάθετε να κάνετε σωστά τη δουλειά σας και μάλιστα με νόμιμο τρόπο και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
         ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
             «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»