Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017

Διαμαρτυρία του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου


Η  αιφνιδιαστική διάταξη του άρθρου 22 του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης,  σχετικά   με   την  μεταφορά  της   αρμοδιότητας  των συναινετικών διαζυγίων από  τα  Δικαστήρια  στους   Συμβολαιογράφους, συνιστά κατάφωρη παραβίαση  της  συνταγματικής  επιταγής  του  άρθρου 94  παρ.2 στο οποίο  ρητά ορίζεται ότι « Στα πολιτικά Δικαστήρια υπάγονται οι ιδιωτικές διαφορές καθώς και οι υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας, όπως ο νόμος ορίζει », ήτοι κατ’ άρθρον 1441 του Αστικού Κώδικα.

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  εν’ όψει  αυτής  της  επιχειρούμενης   μεθόδευσης, διαμαρτύρεται έντονα και καλεί τον Υπουργό Δικαιοσύνης να αποσύρει την σχετική διάταξη,  αλλά    και  τους   κ. Βουλευτές  του   νομού  μας,  να  αντιταχθούν    στην ψήφισή της, που  καταργεί  την δικαστική  επίλυση  των  συναινετικών  διαζυγίων, αλλά  και αποδυναμώνει την παροχή εννόμου προστασίας από τα αρμόδια Δικαστήρια.

                                    Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                                             Ο Πρόεδρος
                                    Μάριος Παπαθεοδώρου