Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

Συνεδριάζει την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο
   Συνεδριάζει την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου και ώρα 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, στην νέα αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος (Π. Σταυροπούλου 31, 2ος όροφος-Μεσολόγγι), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 
1.         Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί ίδρυσης μουσικού σχολείου (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
2.         Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί μεταβολής σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
3.         Έγκριση προσυπογραφής στην Κίνηση της ΠΔΕ για την Προστασία του Δικαιώματος Στέγης σε κάθε πολίτη και σε κάθε οικογένεια (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλαος –Δήμαρχος).
4.         Έγκριση Τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
5.         Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας στο 2ο Δημ. Σχ. Νεοχωρίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
6.         Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση - αναβάθμιση του κέντρου της πόλης του Θέρμου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
7.         Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου ‘‘Έργα οδοποιίας και αποχέτευσης σε περιοχή 2ου Γυμνασίου –Αγ. Δημητρίου Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
8.         Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ‘‘Συντήρηση οδοποιίας Δ.Ε. Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
9.         Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό  των συντελεστών των τελών καθαριότητας –φωτισμού για το έτος 2018 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
10.       Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό  συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2018  (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
11.       Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό  συντελεστή για επιβολή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το έτος 2018 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
12.       Έγκριση μετατροπής ωραρίου δύο υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων με σύμβαση ΙΔΑΧ  (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
13.       Ορισμός υπολόγων για την ηλεκτρονική καταχώριση και πληρωμή των έργων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 205/2016 απόφασής μας (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
14.       Ορισμός υπολόγων και παροχή εξουσιοδοτήσεως για την κίνηση τραπεζικών λογ/σμών και συναλλαγών ηλεκτρονικής τραπεζικής της Τραπέζης Πειραιώς (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
15.       Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Εταιρίας Μεσολογγίου “ΑΝ.ΜΕ” – Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 99/2017 απόφασής μας (εισηγητής κ.Μπαλαμπάνης Δημμήτρ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
16.       Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου ‘‘Έργα αποκατάστασης οδοποιίας των Δ.Ε. Μεσολογγίου & Οινιαδών λόγω φυσικών φαινομένων’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
17.       Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Ξηρομέρου για την υλοποίηση του έργου ‘‘ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘‘ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020’’ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΡΑΣΗ 4.3.4 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
18.       Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Ξηρομέρου για την υλοποίηση του έργου ‘‘ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΛΥΖΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘‘ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020’’ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΡΑΣΗ 4.3.4 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»’’ (εισηγητής κ. Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
19.       Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Ξηρομέρου για την υλοποίηση του έργου ‘‘ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘‘ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020’’ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΡΑΣΗ 4.3.4 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
20.       Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Ξηρομέρου για την υλοποίηση του έργου ‘‘ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘‘ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020’’ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΡΑΣΗ 4.3.4 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
21.       Μεταβολές και διαγραφές Χρηματικών Καταλόγων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
22.       Έγκριση ή μη αιτήσεων οφειλετών του Δήμου για υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 52 του Ν.4483/2017 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
23.       Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στο Αιτωλικό για κτηνοτροφική χρήση (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
24.       Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου στο Αιτωλικό (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
25.       Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
26.       Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
27.       Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)”  (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
28.       Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ‘‘Ανακατασκευή και αναβάθμιση αθλητικών υποδομών στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
29.       Κατηγοριοποίηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
30.       Προγραμματισμός εκδηλώσεων  (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
31.       Εγκρίσεις δαπανών (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
32.       Έγκριση ολοκληρωμένου Ετησίου Προγράμματος Δράσης ΔΚΕΚΑΠΜ οικονομικού έτους 2018 (εισηγητής κ. Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
33.       Έγκριση προϋπολογισμού ΔΚΕΚΑΠΜ οικονομικού έτους 2018  (εισηγητής κ. Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
34.       Έγκριση εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης διαφοράς Εσόδων-Εξόδων των δράσεων του προϋπολογισμού ΔΚΕΚΑΠΜ έτους 2018 (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
35.       Έγκριση μετακίνησης κ.κ.Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
36.       Αναμορφώσεις προϋπ/σμού έτους 2017 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).


Ο ΠρόεδροςΑγαθάγγελος Κότσαλος