Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017

Όνειρο ήταν και πάει; Σφραγίστηκε η πηγή του Κεφαλοβρύσου!
Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Οι παλινωδίες και οι υποσχέσεις στην ημερήσια διάταξη. Το ψέμα να κλίνεται σε όλες τις πτώσεις της ελληνικής γραμματικής. Περί νερού του Αιτωλικού και πηγής Κεφαλοβρύσου ο λόγος.

Με την υπ’ αριθ. 303393/6795/2-11-2017 απόφαση του Προϊσταμένου Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας, σφραγίστηκε η πηγή Κεφαλοβρύσου ως μη ασφαλής υδροληψία για χρήση νερού για ανθρώπινη κατανάλωση χωρίς ειδική επεξεργασία γιατί από τον Δήμο και την ΔΕΥΑΜ δεν διασφαλίστηκε η μη εισχώρηση του νερού της πηγής Κεφαλοβρύσου στα δίκτυα ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Αιτωλικού, με αποτέλεσμα την 1-11-2017 να μεταδοθεί μη αποδεκτή οσμή και χρώμα σε όλα τα τμήματα του δικτύου Αιτωλικού και Κεφαλοβρύσου (Νησί, Σταθμός, Άγιος Ιωάννης, Αστροβίτσα, Μπούζα, Άνω και Κάτω της Ε.Ο. Κεφαλοβρύσου) σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο 303398/6796/2-11-2017 της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.
Με βάση τις παραπάνω εξελίξεις, η πηγή Κεφαλοβρύσου θεωρείται εκ νέου μη ασφαλής καθώς και η ποιότητά της ακατάλληλη για ανθρώπινη κατανάλωση!
Αμείλικτα τα ερωτήματα:
 -Τι ακριβώς θα πράξετε κ. Πρόεδρε της ΔΕΥΑΜ και Δήμαρχε Ι.Π. Μεσολογγίου; Θα εκτελέσετε την υπό εξέλιξη εργολαβία σε μια μολυσμένη πηγή;
  -Πού πήγαν οι “κορώνες” στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι παραδίδετε καθαρό νερό στην πόλη του Αιτωλικού;
  -Γιατί κατ’ εξακολούθηση παραπλανάτε τους δημότες του Αιτωλικού με ψευδείς ειδήσεις παίζοντας κορώνα – γράμματα την υγεία των κατοίκων;
Απαντήστε ΕΔΩ και ΤΩΡΑ με σαφήνεια και χωρίς υπεκφυγές. Εσείς και όχι ο κ. Αντιπρόεδρος!

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
          ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

              «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»