Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017

Εκτεταμένες οι καταστροφές και στα φυσικά ιχθυοτροφεία (Ιβάρια) της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου




   Εκτεταμένες είναι οι καταστροφές που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών και στα φυσικά ιχθυοτροφεία της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου.

Οι μονάδες (ιβάρια) από την Κλείσοβα και την Τουρλίδα Μεσολογγίου έως το Λούρο Νεοχωρίου έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές στις υποδομές τους (κυρίως στους ιχθυοφραγμούς αλλά και σε λοιπές εγκαταστάσεις), όπου η μεγάλη άνοδος της στάθμης της θάλασσας σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους, υπερκάλυψε τα αναχώματα. Οι συνεταιρισμοί διαχείρισης των ιβαριών, ήδη έχουν αποστείλει σχετικό έγγραφο προς την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία, ενώ άμεσα θα συνταχθεί και τεχνική έκθεση για τεκμηρίωση τυχόν αποζημιώσεων.

Εκτός από τις μονάδες των φυσικών ιχθυοτροφείων, σοβαρές ζημιές στα αλιευτικά τους σκάφη και εργαλεία, αντιμετωπίζουν και οι πολλοί επαγγελματίες αλιείς της περιοχής.