Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017

Ουσιαστικό «STOP» στις Μονάδες Βιορευστών – έμπρακτη στήριξη στον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού
Δύο σημαντικές εξελίξεις έρχονται να θωρακίσουν το θεσμικό οπλοστάσιο προστασίας του ευρύτερου οικοσυστήματος στην περιοχή μας. Συγκεκριμένα:

1.        Με το νόμο 4496/8-11-2017/τεύχος Α΄ αρ. φύλλου 170 και στο άρθρο 26 μπαίνει ουσιαστικά «STOP» στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας με αξιοποίηση βιομάζας, βιοαερίου και βιορευστών – όπως στην περιοχή του Ευηνοχωρίου – με την ρητή δέσμευση ότι «οι απαιτούμενες ποσότητες πρώτης ύλης πρέπει να προέρχονται από αγροτικές ή κτηνοτροφικές ή δασικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) χιλιομέτρων». Μάλιστα τονίζεται ότι «οι ως άνω προϋποθέσεις εξετάζονται κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των σταθμών». Αυτό στην απλή ελληνική σημαίνει ότι “κόβεται” η όρεξη των οποιονδήποτε επενδυτών για περαιτέρω “εισβολή” στον συγκεκριμένο χώρο αλλά και σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας αφ’ ενός και αφ’ ετέρου η οποιαδήποτε διαδικασία αδειοδότησης στο εξής θα εντάσσεται υποχρεωτικά στην ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση.
2.        Στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών προωθούνται οι παρακάτω ρυθμίσεις:
Ø   Διατηρείται σε λειτουργία ο Φορέας Διαχείρισης της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού.
Ø   Διευρύνεται η ακτίνα δραστηριότητάς του και συγκεκριμένα: στις λίμνες Οζερός και Τριχωνίδα και στα όρη Αράκυνθος και Παναιτωλικό.
Σε συνδυασμό με τα παραπάνω φρονούμε ως προς τον Φορέα Διαχείρισης, μέχρι την τελική ψήφιση του νομοσχεδίου, ότι πρέπει:
α) Να ληφθεί μέριμνα για τη μονιμοποίηση του υφιστάμενου προσωπικού και την περαιτέρω ενίσχυσή του και
β) Να επεκταθούν οι αρμοδιότητες του φορέα και σε ανακριτικό – ελεγκτικό επίπεδο.
Οι παραπάνω θεσμικές πρωτοβουλίες αποτελούν έμπρακτο δείγμα γραφής και θεσμικής στήριξης στο ευρύτερο οικοσύστημα της περιοχής με σεβασμό στο περιβάλλον και με κατανόηση στις δικαιολογημένες ανησυχίες και ενστάσεις των φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ενεργών πολιτών στην περιοχή μας, οι οποίες όταν έχουν την αναγκαία τεκμηρίωση πρέπει και να εισακούγονται και να δικαιώνονται.        
 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
            ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

           «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»