Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

Εργασίες καθαρισμού των εξωτερικών χώρων του Νοσοκομείου Μεσολογγίου


Από την Διοίκηση της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνεται ότι ξεκίνησαν οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης των εσωτερικών αύλειων χώρων και της εξωτερικής περιμετρικής περίφραξης  η οποία είχε να καθαριστεί προ αμνημονεύτων χρόνων.

Οι εν λόγω εργασίες κρίθηκαν άκρως απαραίτητες από κάθε πλευρά και πραγματοποιούνται από πιστώσεις του Νοσοκομείου Μεσολογγίου παρότι ειδικότερα ο χώρος έξω από την περίφραξη της Νοσηλευτικής Μονάδας δεν ανήκει στην ιδιοκτησία του Νοσοκομείου .
Οι εργασίες θα συνεχιστούν το επόμενο χρονικό διάστημα.

           

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»