Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017

Είναι δυνατόν ο βιολογικός καθαρισμός του Νεοχωρίου να δεχθεί όλα τα λύματα της Δημοτικής Κοινότητας Αιτωλικού;Κατά την πρόσφατη (24/10/2017) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου, ελήφθη απόφαση (247/2017) για «Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και ΔΕΥΑ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για την κατασκευή του έργου: “Αποχέτευση λυμάτων οικισμών Κατοχής – Νεοχωρίου και ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων Αιτωλικού – Κεφαλοβρύσου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου”». Στην εν λόγω απόφαση τροποποιήθηκε το υποέργο 8 στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου και προτείνεται η «κατάργηση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Αιτωλικού και η κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού προς ΕΕΛ Οινιαδών» με προϋπολογισμό 1.729.268,28 ευρώ.

Σημειώνεται εδώ ότι θα γίνει πρόταση για το έργο που είναι υπό ένταξη. Ουσιαστικά δηλαδή καταργείται ο βιολογικός καθαρισμός του Αιτωλικού και προτείνεται η μεταφορά όλων των λυμάτων της πόλης του Αιτωλικού μέσω καταθλιπτικού αγωγού στο Νιοχώρι και συγκεκριμένα στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Οινιαδών!
Η επίκληση αποτροπής περιβαλλοντικών κινδύνων, ελεύθερης κυκλοφορίας θαλασσίων ρευμάτων καθώς και η εξοικονόμηση χρημάτων στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, δεν είναι ικανά να πείσουν ότι η προβλεπόμενη λύση είναι η πλέον ενδεδειγμένη περιβαλλοντικά, οικονομικά και από άποψη λειτουργικού κόστους.
Ως «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» καταψηφίσαμε την ανωτέρω απόφαση για τους παρακάτω βάσιμους και ισχυρούς λόγους:
-  Η αποτροπή των όποιων περιβαλλοντικών κινδύνων εξαιτίας της παλαιότητας της ΕΕΛ Αιτωλικού, μπορεί, κατά την άποψή μας, να επιτευχθεί με την πλήρη αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και βελτίωση της υπάρχουσας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στο Αιτωλικό.
-  Η κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού και ενδιάμεσων αντλιοστασίων κατά μήκος δέκα και πλέον χιλιομέτρων από το Αιτωλικό στο Νεοχώρι, θα επιβαρύνει περισσότερο το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος καθότι δεν υπάρχει ανάλυση κόστους – οφέλους για πλήρη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Οινιαδών με σημείο αναφοράς 13.000 κατοίκους.
-  Η μείωση του όγκου εργασίας πιθανότατα δεν θα επέλθει καθότι η υφιστάμενος βιολογικός στο Νιοχώρι ελάχιστα λειτουργεί και προφανώς η πλήρης λειτουργία, συντήρηση, βλάβες και δειγματοληψίες θα δημιουργήσουν πρόσθετες απαιτήσεις σε πόρους και προσωπικό.
-  Τέλος, σε κάθε περίπτωση, το έργο που έχει ανάγκη η Δημοτική Ενότητα Οινιαδών, μετά τη σύνδεση Κατοχής και Νεοχωρίου, είναι η σύνδεση με τον Βιολογικό στο Νιοχώρι και τον άλλων τοπικών κοινοτήτων (Γουριά, Μάστρου, Πεντάλοφος, Λεσίνι), καθότι πολλά λύματα των ως άνω τοπικών κοινοτήτων πηγαίνουν “χύμα” στον Αχελώο ποταμό. Εδώ άραγε δεν υπάρχει περιβαλλοντική επιβάρυνση;
Στη βάση των παραπάνω, θεωρούμε ότι ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ επανεξέταση της πρότασης και μη μεταφορά του συνόλου των λυμάτων του Αιτωλικού στον Βιολογικό Καθαρισμό Οινιαδών στο Νιοχώρι.        

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Συνδυασμού
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»
Π. Παπαδόπουλος
Δ. Κοκοτός