Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ KAI ΝΕΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
Με το αριθμ. πρωτ.: 303566/4160/8-11-2017 έγγραφό της η Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας , κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος απέστειλε τα σχετικά δικαιολογητικά για την τοποθέτηση κατά προτεραιότητα σε κενή θέση νέου ειδικευόμενου ιατρού στην ειδικότητα της παθολογίας στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου.
Η τυπική διαδικασία τοποθέτησης  και ανάληψης υπηρεσίας θα περαιωθεί εντός του Δεκεμβρίου του 2017.
   
                                         Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας
                                   Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»