Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017

Πρωτοβουλία Πολιτών Λιμνοθάλλαζα: Έλεγξε τον εαυτό του και τον βρήκε καθόλα νόμιμο!!


Πήραμε -επιτέλους- στα χέρια μας, μετά από δύο μήνες αναμονής, απάντηση (βλ. συνημμένο) στην από 13-9-2017 έγγραφη καταγγελία-αίτησή μας που απευθύναμε προς τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Στερεάς και Ιονίου. Με την αίτηση-καταγγελία μας ζητούσαμε από τον τωρινό Γενικό Γραμματέα, κ. Παπαθεοδώρου, να παγώσει τις διαδικασίες του έργου και να ξεκινήσει διαδικασία ελέγχου των μελετών.
Σύξυλους μας άφησε το γεγονός ότι δεν μας απαντά ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας, αλλά απάντηση δίνεται από τον κ. Διονύση Παναγιωτόπουλο (δηλαδή ο πρώην Γενικός Γραμματέας και νυν Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής), ένα από τα θιγόμενα πρόσωπα της καταγγελίας μας. Αυτός που υπέγραψε την αδειοδότηση των μονάδων καύσης τηγανέλαιων στο Εθνικό μας Πάρκο, είναι αυτός που αυτή την στιγμή καλείται να ελέγξει τον εαυτό του και να απαντήσει στην καταγγελία μας!

Αφού μας πληροφορεί ότι οι αδειοδοτήσεις και οι τροποποιήσεις των μελετών των συγκεκριμένων μονάδων έγιναν σύννομα, μας διαβεβαιώνει πως με τον ίδιο τρόπο θα γίνει και ο έλεγχος στις μονάδες (με "τακτικές ή/και έκτακτες επιθεωρήσεις") όπου αν διαπιστώσει «υποβάθμιση ή επιπτώσεις στο περιβάλλον» τότε… αλίμονό τους: "θα επιβληθούν πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι στις Μ.Π.Ε. ή τροποποιήσεις στην Α.Ε.Π.Ο."!!!

Η συγκεκριμένη απάντηση αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία αφού «ελέγχων» και «ελεγχόμενος» είναι το ίδιο και το αυτό πρόσωπο. Για άλλη μια φορά οι όροι "χρηστή διοίκηση", "κοινή λογική" και "αξιοκρατία" φαίνεται να χάνουν την μάχη μπροστά στο θηρίο της γραφειοκρατίας και της αποποίησης ευθυνών. Είναι προφανές - και είμαστε βέβαιοι γι’ αυτό - ότι ο κ. Παναγιωτόπουλος, έλεγξε “επισταμένως” και “ενδελεχώς” τον… εαυτό του και τον βρήκε καθόλα νόμιμο!

Με απλά λόγια: Νιόνιος πίνει, Νιόνιος κερνάει…


Πρωτοβουλία Πολιτών Λιμνοθάλλαζα