Δευτέρα 29 Μαΐου 2017

ΟΙ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΟΙ ΤΟΥ 2/39 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΥΖΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΗΡΩΩΝ

Το Σάββατο 27/5/2017,οι νεοσύλλεκτοι του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων  σε δύο τμήματα επισκέφθηκαν με τον Διοικητή τους  Σ/ρχη  ΠΖ  Σπύρου Δημ, το ένα την Πινακοθήκη του Δήμου Μεσολογγίου και το άλλο τον Κήπο των Ηρώων.

Ήταν μια σωστή πρωτοβουλία της Διοίκησης του Συντάγματος , ώστε οι νεοσύλλεκτοι  να γνωρίσουν την ιστορία της Ιεράς Πόλεως και να μπορέσουν μετά να μεταφέρουν τις γνώσεις τους στους γονείς τους , οι οποίοι κάθε Σαββατοκύριακο τους επισκέπτονται.

Έχει επισημανθεί πολλές φορές ότι ο Δήμος Μεσολογγίου πρέπει να αξιοποιήσει την παρουσία των συγγενών των νεοσυλλέκτων στο Μεσολόγγι, ώστε να γνωρίσουν την ιστορία του  και τα αξιοθέατά του και έτσι να παρατείνουν την παραμονή  τους στην πόλη για μία ή δύο ημέρες ακόμη., που θα συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας.. Κάποτε η Δημοτική Αρχή, πρέπει να καταστρώσει ένα σχέδιο ώστε με την διανομή φυλλαδίων και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κατά τις ημέρες κατάταξης , επισκέψεων και ορκωμοσίας των νεοσυλλέκτων  να επιτύχει τον παραπάνω στόχο παραμονής τους στην πόλη για μία ή δύο ημέρες.