Παρασκευή 12 Μαΐου 2017

Η φάμπρικα συνεχίζεται: 5.851 ευρώ (!) σε δικηγόρο για έκδοση διαταγής πληρωμής για είσπραξη οφειλών λογαριασμών ύδρευσης!

Η φάμπρικα της έκδοσης διαταγών πληρωμής σε βάρος του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, συνεχίζεται ασταμάτητα και μάλιστα με πλήρη ευθύνη και συνέργεια της Δημοτικής Αρχής. Αυτή τη φορά πρωταγωνιστεί η ΔΕΥΑΜ.

Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθ. 1413/27-4-2017 ΑΔΑ: 6ΛΣΘΟΕ9Θ-48Ζ απόφαση του Προέδρου της ΔΕΥΑΜ, γίνεται ανάθεση σε δικηγόρο του Μεσολογγίου για έκδοση διαταγής πληρωμής στο Μονομελές Πρωτοδικείο προς είσπραξη οφειλών για λογαριασμούς ύδρευσης έναντι του εξωφρενικού ποσού των 5.851,10 ευρώ με ΦΠΑ! Η υπόθεση ξεπερνάει τα όρια της νομιμότητας και εξαντλεί την αντοχή της επιχείρησης και την ανοχή της τοπικής κοινωνίας.
Κοντά στα παραπάνω, η ΔΕΥΑΜ πληρώνει έναντι – πάλι με διαταγή πληρωμής – 17.538,08 ευρώ ΑΔΑ: 6ΖΚ80Ε9Θ-ΥΦΝ σε δικηγόρο για την πρώην ΔΕΥΑ Οινιαδών σχετικά με τη διαδικασία αποστολής λογαριασμών – που έχει αποδειχθεί σε παλαιότερα ΔΣ ότι δεν έχουν αποσταλεί καθ’ ολοκληρίαν και υπήρξαν σοβαρές αμφισβητήσεις επ’ αυτού.
Σταματήστε ΕΔΩ και ΤΩΡΑ να παίζετε με το δημόσια χρήμα! Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Εποπτεύουσες Αρχές, Υπουργείο Εσωτερικών ακούει; Κάντε επιτέλους κάτι! Ο κατήφορος αυτός δεν μπορεί να συνεχιστεί.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»