Πέμπτη 18 Μαΐου 2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 25/5/2017   Συνεδριάζει την Πέμπτη 25 Μαΐου και ώρα 18.00 στην αίθουσα  της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας το Δημοτικό Συμβούλιο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.         Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την μεταβίβαση των Ελληνικών Αλυκών Α.Ε. στο Υπερταμείο (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλαος –Δήμαρχος).
2.         Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εφαρμογή ειδικής τιμολογιακής πολιτικής από τη ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλαος –Δήμαρχος).
3.         Έγκριση σύναψη σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας και Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και ορισμός  εκπροσώπων, ώστε να εξασφαλισθεί η από το νόμο επιβαλλόμενη άσκηση εποπτείας επί του Κέντρου Κοινότητας, από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου  (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
4.         Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί τοποθέτησης οριοδεικτών (πλαστικά κολονάκια) σε διασταυρώσεις οδών εντός της Ι.Π Μεσολογγίου  (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
5.         Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί τοποθέτησης οριοδεικτών (πλαστικά κολονάκια ) σε  τμήματα  των οδών Ελ. Πολιορκημένων και Αλεξανδροπούλου εντός της Ι.Π Μεσολογγίου  (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
6.         Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί χάραξης νέων τάφων εντός του υπάρχοντος κοιμητηρίου Αγ. Ιωάννη στο Μεσολόγγι  (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
7.         Έγκριση απολογισμών Πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής έτους 2016 (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
8.         Έγκριση απολογισμών Δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής έτους 2016 (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
9.         Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγήτρια κα.Καλαμάκη Ειρ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
10.       Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί για αποζημίωσης γης ιδιοκτησιών στην επέκταση του σχεδίου πόλης Ι.Π Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
11.       Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων σε Δ.Ε. Μεσολογγίου –  Αιτωλικού  –  Οινιάδων (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
12.       Έγκριση ή μη έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και προστίμου αυθαίρετης χρήσης (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
13.       Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτηρίων” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
14.       Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Γουριάς’’ και εκδίκαση ένστασης του αναδόχου (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
15.       Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Κοντογιάννης Γεώργ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
16.       Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση υπάρχοντος δημοτικού δρόμου προς οικία Καρέλη Θεοδ. στην Τ.Κ. Σταμνάς” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
17.       Έγκριση καθορισμού των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
18.       Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από δημοτικά τέλη (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
19.       Έγκριση μακροχρόνιας μίσθωσης αγροτεμαχίων της Δ.Κ. Αιτωλικού και όρων δημοπράτησης (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
20.       Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας του έργου “Έργα αποκατάστασης οδοποιίας των Δ.Ε. Μεσολογγίου και Οινιαδών λόγω φυσικών φαινομένων” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
21.       Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Επισκευή κτιρίου Ο.Σ.Ε. στο οποίο στεγάζεται το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
22.       Έγκριση παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης "Στατική μελέτη διερεύνησης, αποτίμησης και αποκατάστασης Παλαμαϊκής Σχολής" (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
23.       Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” οικον. έτους 2014 (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
24.       Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” οικον. έτους 2015 (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
25.       Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” οικον. έτους 2016 (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
26.       Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας του Ανοικτού θεάτρου Λιμένα Μεσολογγίου (εισηγήτρια κα. Τσέλιου-Παναγοδήμου Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλος).
27.       Αποδοχή και κατανομή πίστωσης και έγκριση καθορισμού τρόπου διενέργειας δημοπρασίας του έργου “Αποκατάσταση ΧΥΤΑ Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
28.       Έγκριση καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου “Έργα κατασκευής υποδομών για τη μεταστέγαση των Ρομά” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
29.       Έγκριση καθορισμού τρόπου διενέργειας δημοπρασίας του έργου “Ανακατασκευή και αναβάθμιση αθλητικών υποδομών στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
30.       Κατανομή ποσού για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (εισηγητής κ.Σταράμος Παναγ. – Αντιδήμαρχος).
31.       Επαναδιάθεση πιστώσεων ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
32.       Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
33.       Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 89/2017 απόφασής μας περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας – Αντικατάσταση μέλους (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
34.       Εγκρίσεις δαπανών των εκδηλώσεων “Εορτές Εξόδου 2017” (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
35.       Εγκρίσεις δαπανών (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
36.       Προγραμματισμός εκδηλώσεων  (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
37.       Έγκριση μετακίνησης κ.κ.Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
38.       Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).


Ο Πρόεδρος

Αγαθάγγελος Κότσαλος