Παρασκευή 26 Μαΐου 2017

Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.
   Με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου αντιδρά στην  μεταβίβαση της εταιρείας Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. στο Υπερταμείο. Το θέμα συζητήθηκε στην χθεσινή συνεδρίαση κατόπιν εισήγησης του Δημάρχου Νίκου Καραπάνου, ενώ μετά την τοποθέτηση των επικεφαλής  δημοτικών συνδυασμών καθώς επίσης δημοτικών συμβούλων, ομόφωνα ζητείται:


«Α.      Να μεταβιβασθούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στις Τοπικές κοινωνίες,  όλες οι Δημόσιες εκτάσεις που κατέχει σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο και έχουν παραχωρηθεί προς εκμετάλλευση στην «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.».
Β.         Ούτε συζήτηση σχετικά με τη πώληση ποσοστού της υπάρχουσας μορφής της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας και της μεταβολής του ποσοστού των μετόχων που το επιθυμούν.
Γ.         Η Αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου δεν θα δεχθεί καμμία μεταβολή στο ποσοστό που κατέχει αλλά να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για διασφάλιση αυτού.
Δ.         Να διασφαλισθεί η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πιο συγκεκριμένα η συμμετοχή του Δημάρχου Μεσολογγίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ως εκπροσώπου του Δήμου που βρίσκεται η μεγαλύτερη αλυκή, ex officio στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», όπως ισχύει ως σήμερα.
Ε.         Η διασφάλιση των θέσεων εργασίας και η μετατροπή των συμβάσεων των εργαζομένων από ΙΔΑΧ σε θέσεις μονίμου προσωπικού».