Παρασκευή 12 Μαΐου 2017

Καθαρισμοί χώρων στην Κατοχή – Απάντηση του Αντιδημάρχου Γ. Παπαδόπουλου


   Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Παπαδόπουλος απαντώντας σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε από το συνδυασμό «Η Κοινωνία Μπροστά» σχετικά με «ακαθάριστα πεζοδρόμια» στην Κατοχή Οινιάδων, σημειώνει:


«Θα θέλαμε να πληροφορήσουμε τους πολίτες της Κατοχής Οινιάδων πως οι συγκεκριμένοι χώροι – οι οποίοι βρίσκονται εγγύτατα με αντίστοιχους δημοτικούς - τους οποίους επικαλείται και προβάλλει ο συνδυασμός του κ. Παν. Παπαδόπουλου, αφορούν ιδιοκτησίες οι οποίες παρά τις σχετικές ανακοινώσεις που έχει εκδώσει ο Δήμος, δεν έχουν καθαριστεί επαρκώς από τους ιδιοκτήτες τους. Κατά συνέπεια εφαρμόσθηκαν τα όσα προβλέπει η νομοθεσία σχετικά με την διαδικασία καθαρισμού ιδιόκτητων οικοπέδων. Σε κάθε περίπτωση, οι υπηρεσίες του Δήμου είχαν  ήδη προγραμματίσει και πραγματοποίησαν τον καθαρισμό των χώρων  από την βλάστηση. Ωστόσο, για την αντιμετώπιση τοπικών καθημερινών ζητημάτων,  η συνεργασία και η συνεννόηση κυρίως μεταξύ των αιρετών εκπροσώπων  πιστεύω πως είναι απαραίτητη. Αυτό άλλωστε αντιλήφθηκα όταν προ ημερών επικοινώνησα προσωπικά για το λόγο αυτό με το δημοτικό σύμβουλο Δημήτριο Κοκοτό. Θέλω να πιστεύω στην καλή πρόθεση συζήτησης για την  επίλυση προβλημάτων του τόπου μας και όχι στην μικροπολιτική εκμετάλλευσή τους. Το επιβάλλουν λόγοι πολιτικής εντιμότητας».