Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017

Αιχμηρή απάντηση του Γεν. Διευθυντή της ΔΕΥΑΜ προς την Δημοτική Αρχή

Με μια μακροσκελή και ιδιαίτερα αιχμηρή επιστολή ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΜ κ. Σταματάτος απαντά στην κριτική που δέχθηκε σχετικά με την προμήθεια από την Δημοτική επιχείρηση,  ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου τύπου τζιπ αξίας 4.900 €. 

Αναλυτικά η επιστολή του κ. Σταματάτου :
Κύριε Πρόεδρε της ΔΕΥΑΜ
Κύριε Αντιδήμαρχε Έργων
Στις 17-7-2017 ο κος Παν. Ντελής Διευθυντής της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΜ με ενημέρωσε καταθέτοντας το με αριθμό πρωτ. 2512/19-7-2017 έγγραφο, ότι σύμφωνα με τον νόμο δεν επιτρέπεται να κινούνται καθημερινά ιδιωτικά αυτοκίνητα, παρά μόνον για επείγουσες ανάγκες με εντολή προϊσταμένου και με χρέωση χιλιομετρικής αποζημίωσης και αμέσως έπαψε να υπογράφει τα σχετικά εντάλματα. Έτσι γεννιόνταν πρόβλημα για την δική μου καθημερινή μετακίνηση, που έως τότε με απόφαση του ΔΣ χρησιμοποιούσα το προσωπικό μου τζιπ με μόνη αποζημίωση την χορήγηση βενζίνης. Τίποτα άλλο πέραν αυτού δεν δικαιούμουν. Ούτε σέρβις, ούτε ελαστικά, ούτε πλύσιμο, ούτε αποκατάσταση ζημιών, ούτε χιλιομετρική αποζημίωση. Βέβαια είχα αποφασίσει, αφού δεν υπήρχε άλλο διαθέσιμο υπηρεσιακό αυτοκίνητο, να θυσιάσω το τζιπάκι μου στην δουλειά μου. Το δίπορτο τζιπάκι μου SUZUKI VITARA είναι μοντέλο του 1996 και από τότε το έχω στην υπηρεσία της ΔΕΥΑΜ. Φυσικά είχε μετατραπεί σε διθέσιο φορτηγάκι, αφού τα πίσω καθίσματα ήσαν γεμάτα από όργανα χημείου για την μέτρηση του χλωρίου κλπ. και ο πίσω πολύ μικρός αποθηκευτικός χώρος του ήταν πλήρης εργαλείων και υδραυλικών εξαρτημάτων. Έτσι όταν συζητήσαμε το θέμα αρχικά με τον πρόεδρο και τον αντιδήμαρχο κι έπειτα και στο ΔΣ ( 10η συνεδρίαση) κρίθηκε απαραίτητο με βάση τις ανάγκες και τις ελλείψεις της ΔΕΥΑΜ να προμηθευτούμε ένα νέο τζιπ για την δική μου καθημερινή μετακίνηση στους χωματόδρομους, τα ποτάμια και τα όρη, όπου βρίσκονται οι δεξαμενές νερού, οι γεωτρήσεις, οι Βιολογικοί Καθαρισμοί κλπ. Ύστερα από αυτά και σε συμφωνία με το ΔΣ σας απέστειλα κύριε πρόεδρε το παρακάτω έγγραφο, το οποίο δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 22-9-2017 με κωδικό 17REQ001978547  και στην συνέχεια προχώρησα στην προμήθεια του εν λόγω οχήματος.     
Θέμα: «Διαπίστωση Ανάγκης για την προμήθεια οχήματος».
Σχετ.: Έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 2512/19-7-2017 του Δ/ντή Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας.
Κύριε Πρόεδρε
Από την προσωπική σας ενασχόληση και την πολύχρονη εμπειρία σας στα κοινά θα έχετε συνειδητοποιήσει, ότι η ΔΕΥΑΜ είναι ένα απαιτητικό εργοτάξιο που πρέπει να κάνει τα πάντα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Όπως έχω καταθέσει προφορικά κι έγγραφα, το προσωπικό αριθμητικά και κατά ειδίκευση δεν επαρκεί για την ποιοτική και διαρκή εικοσιτετράωρη λειτουργία της επιχείρησης. Όμως επίσης δεν επαρκούν και υπάρχει μόνιμα έλλειψη οχημάτων, αφού καθημερινά απαιτείται η μετακίνηση τόσο των συνεργείων που χρησιμοποιούνται για την επισκευή των βλαβών, τον καθαρισμό των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, την αποκατάσταση του οδοστρώματος με ασφαλτικό ή με σκυρόδεμα και των πεζοδρομίων με πλάκες, την κατασκευή νέων παροχών, την κατασκευή φρεατίων, τον έλεγχο για παράνομες παροχές, τον καθαρισμό των δεξαμενών ύδρευσης, καθώς και την κίνηση και μεμονωμένων εργαζομένων της επιχείρησης που πρέπει να μετακινηθούν μόνοι τους σε όλο το πλάτος και μήκος του Δήμου μας για να εκτελέσουν τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα, όπως οι διανομείς των λογαριασμών, οι καταμετρητές των υδρομετρητών, οι ελεγκτές των ενστάσεων, οι εκτελούντες διακοπές και επανασυνδέσεις στους οφειλέτες καταναλωτές,   οι εργοδηγοί, οι ηλεκτρολόγοι, οι ελέγχοντες το υπολειμματικό χλώριο, ο Τεχνικός Διευθυντής, ο Γενικός Διευθυντής, οι υδραυλικοί, οι επιβλέποντες χρηματοδοτούμενα έργα κλπ.  Και βέβαια γνωρίζετε κι εσείς ότι πολλά από αυτά δεν γίνονται καθημερινά και λόγω της έλλειψης των απαιτούμενων οχημάτων. Εγώ σε καθημερινή βάση κινούμαι κι ελέγχω κατ’ ελάχιστον τα αντλιοστάσια της ΔΕ Αιτωλικού, μαζί με τον ελεγκτή του υπολειμματικού χλωρίου, έχοντας την αγωνία και την πίεση των καταναλωτών και των προβλημάτων της περιοχής αυτής. Αυτό το έκανα έως σήμερα με το προσωπικό μου αυτοκίνητο – τζιπ SUZUKI  VITARA μοντέλο του 1996, το οποίο δεν διαθέτει τον απαιτούμενο αποθηκευτικό χώρο και μηχανικά είναι προβληματικό πλέον, αφού φυσικά δεν υπήρχε διαθέσιμο υπηρεσιακό.  Έτσι για λόγους ακαταλληλότητας του προσωπικού μου αυτοκινήτου και σε συμμόρφωση με το με αριθμό πρωτοκόλλου 2512/19-7-2017 έγγραφο του Διευθυντή της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας που σύμφωνα με τον νόμο δεν είναι δυνατή πλέον η καθημερινή μετακίνηση του προσωπικού με ιδιωτικά αυτοκίνητα, θα πρέπει να προμηθευτούμε αμέσως ένα αυτοκίνητο τύπου τζιπ 4Χ4, για την κίνηση του Γενικού Διευθυντή, ο οποίος κινείται καθημερινά για να ελέγχει και να παρακολουθεί την λειτουργία της επιχείρησης και των εγκαταστάσεών της, όπως και για όλες τις άλλες υποχρεώσεις και ανάγκες που προκύπτουν εκ του θεσμικού του ρόλου, υπογραμμίζοντας ότι μέχρις σήμερα αυτός χρησιμοποιούσε το ιδιωτικό του τζιπ που πλέον είναι ακατάλληλο. Το αυτοκίνητο που προτείνεται θα είναι μεταχειρισμένο, ηλικίας το πολύ δέκα ετών, δηλαδή μοντέλο όχι παλαιότερο από το 2007, που θα καταναλώνει ως καύσιμο πετρέλαιο, ώστε να είναι οικονομικό και με μεγάλη διάρκεια ζωής του κινητήρα, κυβισμού 2.000cc έως 2.500cc για να είναι αξιόπιστο και με μικρή τιμή αγοράς σε σχέση με την ποιότητά του και την πραγματική του αξία (αφού αυτή την στιγμή οι ιδιώτες, για οικονομικούς λόγους, τα πωλούν μαζικά), θα διαθέτει όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και άνεσης, θα έχει πέντε θύρες και ικανοποιητικό αποθηκευτικό χώρο.
Η τιμή αγοράς δεν θα υπερβαίνει το ποσόν των 5.000€, το οποίο διατίθεται στον προϋπολογισμό του 2017.
Ε.Δ.
1. Μ. Κατσώτα Πρόεδρο Εργαζομένων ΔΕΥΑΜ
2. Π. Ντελή Δ/ντή Δ. & Ο. Υ. ΔΕΥΑΜ
3. Θ. Κουφό Δ/ντή Τ. Υ. ΔΕΥΑΜ
4. Αρχείο
Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΜ
Σταματάτος Σπύρος
Μηχ.-Ηλεκτρ. ΕΜΠ
Έτσι αξιότιμοι κύριοι, με βάση το διαθέσιμο ποσόν των 5.000€ και μετά από έρευνα αγοράς, προχώρησα στην προμήθεια ενός οχήματος εργοστασίου HΥUNDAI,  τύπου TUCSON, πετρελαιοκίνητου 2.000cc, χρονολογίας 6/2008 με 100.000 χιλιόμετρα και τιμή 4.900€ μαζί με τον ΦΠΑ. Το αυτοκίνητο αν και μεταχειρισμένο, ηλικίας εννιά ετών, ήταν σε άριστη κατάσταση και είχε αρκετό αποθηκευτικό χώρο που επαρκούσε για τα εργαλεία, τα εξαρτήματα και τα όργανα. Δυστυχώς το αυτοκίνητο αυτό ήταν μαύρο (οποίο λάθος!) και έφερε φιμέ τζάμια στο πίσω του τμήμα. Τα μπροστινά τζάμια δυστυχώς  ή ευτυχώς ήσαν λευκά διαφανή. Τι βλακεία είναι αυτή, παρατήρησε ένας φίλος. Εγώ δεν το είχα προσέξει! Έμαθα ρωτώντας ότι έτσι είναι πλέον οι προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης! Απαγορεύεται να είναι φιμέ τα μπροστινά τζάμια για να έχει καλή ορατότητα ο οδηγός, ενώ τα πίσω είναι φιμέ για τον ήλιο (Φυσικά δεν παίρνω και όρκο. Μπορεί να είναι και άλλος ο λόγος, ποιος ξέρει!!) Αμάν σκέφτηκα, τώρα θα με βλέπει ο κος Δήμαρχος! Δεν θα μπορώ να κρυφτώ. Συγνώμη, ο κος Πρόεδρος ήθελα να πω. Τι να πω όμως κύριε πρόεδρε; Αν είναι πρόκληση και ο κος δήμαρχος δεν το θέλει παρακαλώ πουλήστε το σε μένα να σας παραχωρήσω το δικό μου τζιπάκι στην τιμή των 3.000€, που είδα στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ ότι πουλιέται και κρατείστε το υπόλοιπο ποσόν σε δόσεις από τον μισθό μου. Τώρα  σκέπτομαι αν ήταν τύχη ή ατυχία που δεν ευοδώθηκε να πάρω πριν, με την ίδια τιμή, ένα KIA SORENTO 2.500cc, πετρελαιοκίνητο, χρονολογίας 2/2008 με 170.000ΚΜ από έναν κληρικό! Είχε κι αυτό τα ίδια φιμέ τζάμια, αλλά ήταν τουλάχιστον χρώματος  ασημί! Ε πιο ανεπίσημο, σπορ! Επίσης να σας πληροφορήσω, ότι και τα SUZUKI TZIMNI 1300cc, βενζίνη, χρονολογίας 2008, με περισσότερα από 100.000ΚΜ, πουλιούνται από 7.000€ και πάνω! Και είναι μαύρα με φιμέ τζάμια τα πιο πολλά! Σαν εκείνο το άλλο το δικό μας. Όμως  διαθέτουν πολύ μικρό αποθηκευτικό χώρο και δεν μας εξυπηρετούν.
Μάλλον κύριε πρόεδρε μου την στήσατε μαζί με τον κο αντιδήμαρχο, όταν μόλις έφερα το νέο τζιπ μου δώσατε εντολή να μην το αφήνω στην ΔΕΥΑΜ απ’ έξω, για να μην το παραβιάσουν, όπως τόσες φορές τα άλλα αυτοκίνητά μας. Έτσι τώρα ο κος δήμαρχος με εγκαλεί ότι το παίρνω σπίτι μου! Στην Περιφέρεια, στην αυλή της, κάτω από το σκίαστρο είναι μόνιμα κύριε δήμαρχε για προστασία και το παίρνω μόνο σε συνεννόηση με τον κο πρόεδρο για υπηρεσιακή δουλειά. Μάλιστα είναι δίπλα από την κατοικία του Αντιδημάρχου Έργων κου Καραπαπά και μπορεί να το επιθεωρεί συχνά. Ρωτήστε και τους γείτονες  ή βάλτε κάποιον να  παρακολουθεί… μην κάνω βόλτες. Αυτό υπονοείτε;
Παρακαλώ αν επιθυμείτε να το αφήνουμε  κάπου αλλού, πείτε το στον κο πρόεδρο. Θέλετε να το αφήνω εκεί που το αφήνει και ο κος Καραπαπάς ή έξω από την ΔΕΥΑΜ; Τι να πω; Φτάσατε κύριε δήμαρχε σε αυτό το σημείο να περιπαίζετε και να ευτελίζετε τα υπηρεσιακά σας στελέχη και τους συνεργάτες;
Κύριε πρόεδρε,
ο κος δήμαρχος δεν θεωρεί, ότι πρέπει να κινείται ο Γ. Διευθυντής. Ότι είναι προτιμότερο να κάθεται στο γραφείο του και να μην ελέγχει τίποτα. Καμία έκπληξη! Εξ άλλου αυτός ήταν που έδωσε εντολή στους εργαζόμενους της ΔΕΥΑΜ, όταν πρωτοήρθε και μας μίλησε στα γραφεία μας (12-9-2014) και στο Τρικούπειο (26-9-2014), να μην απευθύνονται σε μένα ως Γενικό Διευθυντή, αλλά στον τότε πρόεδρο και αντιπρόεδρο. Γιατί,  όπως δήλωσε, εγώ έφταιγα για την κατάσταση στην ΔΕΥΑΜ. Και κατέληξε ότι μέσα σε δύο χρόνια θα έχει αναστρέψει το πρόβλημα και η επιχείρηση θα «πετάει».  Έτσι κατέλυσε το οργανόγραμμα, απαξίωσε την επιχείρηση και παρέβη τον νόμο 1069/80. Δεν με θέλει στα πόδια του. Δεν υπηρετώ το όραμά του. Γιατί τον είχα προειδοποιήσει, πως ακούγεται να έχει δεσμευτεί στους δημότες Αιτωλικού, ότι δεν θα πληρώσουν, λέγοντας «νερό που δεν πίνεται δεν πληρώνεται» (Αλλά ας καταναλώνεται!) και αυτό δεν είναι σύννομο και δημιουργεί οικονομικό αδιέξοδο στην επιχείρηση με κίνδυνο για την δημόσια υγεία. Ποιος θα το πληρώσει; Αντί να προβληματιστεί, απέσπασε εν αγνοία μου τον υπηρεσιακό μου φάκελο για πάνω από εξάμηνο και τον έδωσε στην κα Τοκατλίδη για να βρει τρόπο να με εκδιώξει. Εγώ αναγκάστηκα να τρέχω σε δικηγόρους κι άσπρισαν τα μαλλιά μου. Γιατί άραγε; Ακόμα και σήμερα το Αιτωλικό, με την δική του ανοχή, δεν πληρώνει, η ΔΕΥΑΜ φθίνει και δημιουργείται κίνδυνος για την δημόσια υγεία. Και όχι μόνον δεν πληρώνει, αλλά και ο ίδιος ο κος δήμαρχος πληρώνει για λογαριασμό τους από τα κονδύλια του δήμου, παράνομα, επιβραβεύοντας τους οφειλέτες! Έτσι οι άλλοι δημότες παραδειγματίζονται να μην πληρώνουν κι αυτοί και η ΔΕΥΑΜ απαξιώνεται και οδηγείται σε κλείσιμο, όπως επιθυμεί ο κος δήμαρχος… για να μην πληρώσουν τελικά οι … ψηφοφόροι. Και τελικά και το πρόβλημα του νερού του Αιτωλικού δεν επιλύεται και διαιωνίζεται από το 1988!
Για αυτό δηλώνει ο κος δήμαρχος στο άρθρο της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ «Άλλα περίμεναν, άλλα βγάζει η μελέτη βιωσιμότητας», ότι «ναι μεν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι και το γεγονός ότι οι δημότες δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, όμως ακόμα κι αν συγκεντρωθούν αυτά τα χρήματα δεν αποτελούν πανάκεια για την σωτηρία της επιχείρησης»; Για να υποβαθμίσει τις μεγάλες του ευθύνες που δεν πληρώνει το Αιτωλικό και οι άλλοι καταναλωτές του Δήμου που παραδειγματίζονται από αυτό; Οι καταναλωτές σήμερα οφείλουν στην ΔΕΥΑΜ περίπου 7.500.000€ που αν εισπράττονταν θα την έκαναν όντως να «πετάξει»! Παράλληλα πρέπει επί τέλους να χρηματοδοτηθεί η αντικατάσταση κυρίως του δικτύου ύδρευσης της πόλης του Μεσολογγίου, που είναι ακατάλληλο (ακτινικό, με αμιαντοσωλήνες, μολυβδοπαροχές και σιδηροσωλήνες) και με τεράστιες διαρροές που διπλασιάζουν το πραγματικό κόστος λειτουργίας της ΔΕΥΑΜ και θέτουν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία.  
Τι να κάνουν μετά οι εργαζόμενοι; Πώς να πεισθούν να πληρώσουν οι καταναλωτές; Αυτοί  που τους υποσχέθηκαν, ότι δεν θα πληρώσουν και οι άλλοι που βλέπουν αυτούς να μην πληρώνουν και νιώθουν την αδικία σε βάρος τους; Που είναι ο κος δήμαρχος να τους μιλήσει και να τους πείσει να πληρώσουν; Ο νόμος δίνει την δυνατότητα μακρού διακανονισμού έως εκατό δόσεις, με ελάχιστη δόση τα είκοσι ευρώ και χωρίς προκαταβολή. Θα τους καταφέρουμε με τις ενημερώσεις, τις προειδοποιήσεις, τις διακοπές και τις αγωγές; Αν ο κάθε υποψήφιος δήμαρχος για να βγει υπόσχεται στους πολίτες ότι δεν θα πληρώσουν και δεν πληρώνουν… θα πληρώσει τελικά κανείς; Αφήστε σήμερα κι αυτούς που βιώνουν την οικονομική κρίση με ανεργία! Σε τι φταίνε οι εργαζόμενοι, που τους βρίζουν και τους απειλούν οι οφειλέτες; Τι μπορούν να κάνουν;
Έτσι πέρασαν τα δύο πρώτα χρόνια της δημοτικής αρχής, πέρασε και ο τρίτος χρόνος χωρίς να «πετάξει» η ΔΕΥΑΜ!
Ο κος δήμαρχος αναγκάστηκε να παραγγείλει νέα μελέτη βιωσιμότητας για την επιχείρηση, αγνοώντας την μελέτη της ΕΕΤΑΑ και φυσικά όπως πάντα τον Γενικό Διευθυντή. Όμως  στο άρθρο της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ «Άλλα περίμεναν, άλλα βγάζει η μελέτη βιωσιμότητας»  φαίνεται να μην γνωρίζει καν το προσωπικό της επιχείρησης, δηλώνοντας ότι το διοικητικό προσωπικό είναι τριάντα πέντε σε σύνολο πενήντα ενός εργαζομένων!!! Και βέβαια εκ των προτέρων γνωρίζει, τι θα βγάλει η παραγγελθείσα από τον ίδιο νέα μελέτη βιωσιμότητας!!! Για τούτο και δεν διστάζει να διατυπώνει μαύρες προβλέψεις.  
Αλήθεια ενδιαφέρεται πραγματικά ο κος δήμαρχος για την βιωσιμότητα της ΔΕΥΑΜ; Γι  αυτό θέλει να υφαρπάξει την κα Κατσώτα, πρόεδρο του σωματείου των εργαζομένων και Προϊσταμένη του τεχνικού τμήματος Δικτύων και Έργων; Για να στερήσει από τους εργαζόμενους την φωνή τους και από την ΔΕΥΑΜ μία ανεκτίμητης αξίας υπάλληλο; Φυσικά, γιατί θέλει να πάρει και τα έργα από την ΔΕΥΑΜ! Δηλαδή θέλει να κατασκευάσουν τα έργα ύδρευσης- αποχέτευσης εργολάβοι με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και μετά να τα παραλάβει και να τα λειτουργήσει η ΔΕΥΑΜ!!! Και να απολογείται μετά η ΔΕΥΑΜ για όσα έγιναν ή δεν έγιναν στο έργο; Για ποιο λόγο; Με ποιού επίσημου και καθ’ ύλη αρμόδιου τεχνικού φορέα την εισήγηση και την αιτιολόγηση; Όταν η ΔΕΥΑΜ διαθέτει τεχνική επάρκεια, ήταν η πρώτη υπηρεσία που κατόρθωσε να μελετήσει και να συμμορφωθεί στο νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα έργα και η πρώτη που δημοπράτησε και ολοκλήρωσε με επιτυχία, υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκίνησαν  οι  εργασίες για το έργο υδροδότησης του Αιτωλικού. Είναι δυνατόν ένα έργο τόσο σημαντικό για την συνέχεια της ΔΕΥΑΜ, έργο επεξεργασίας νερού, με τεχνολογία αιχμής, με συστήματα αυτομάτου ελέγχου που διαθέτει και χειρίζεται ήδη η ΔΕΥΑΜ από το 2005 και έχει την εμπειρία, αλλά και που πρέπει να είναι παρούσα καθημερινά στην κατασκευή για να γνωρίζει την κάθε λεπτομέρεια και να ελέγχει και να επιλέγει το βέλτιστο, να ανατίθεται σε τρίτους; Για ποιο λόγο; Όπου έγιναν έως σήμερα  έργα χωρίς την ΔΕΥΑΜ, για λογαριασμό της, δυστυχώς άφησαν προβλήματα και άλλα δεν ολοκληρώθηκαν σωστά ή και καθόλου, με αποτέλεσμα να το πληρώνει καθημερινά η επιχείρηση. Και τότε βέβαια για κάποια έργα έγινε αναγκαστικά, επειδή η ΔΕΥΑΜ δεν διέθετε την κατά τον νόμο απαιτούμενη τεχνική επάρκεια… Τώρα όμως; Για αυτό θέλετε να πάρετε την κα Κατσώτα; Για να χάσουμε την επάρκεια; Και μετά θα κληθούμε να διαχειριστούμε το έργο εμείς; Ή σκέφτεστε να μην υπάρχουμε εμείς στην νέα ΔΕΥΑΜ, γιατί είμαστε διοικητικοί; Ξέρετε κύριε δήμαρχε εγώ δεν είμαι διοικητικός. Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος είμαι και αποφοίτησα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είμαι τεχνικός. Έχω εργαστεί σαν ελεύθερος επαγγελματίας από το 1983 κι έχω κατασκευάσει αρκετά τεχνικά έργα.  Είναι δυνατόν να μην βλέπετε το συμφέρον των δημοτών και της επιχείρησης; Δεν γνωρίζετε ότι σύμφωνα με τον νόμο όπου υπάρχει ΔΕΥΑ, τα έργα ύδρευσης – αποχέτευσης τα αναλαμβάνει μόνον αυτή, εφ’ όσον έχει την επάρκεια; Δεν γνωρίζετε πως η δική μας ΔΕΥΑΜ έχει ολοκληρώσει όλα τα έργα που ανέλαβε;
Αλήθεια κύριε δήμαρχε, έτσι γίνεται η μελέτη βιωσιμότητας, υπολογίζοντας ότι οι διοικητικοί που υπηρετούν σήμερα στην ΔΕΥΑΜ είναι τριάντα πέντε σε σύνολο πενήντα ενός εργαζομένων και άρα είναι υπερβολικοί; Τέτοια στοιχεία έχετε δώσει στους μελετητές; Πολύ σωστή μελέτη θα κάνουν! Εκτός και το κάνετε για να δημιουργήσετε αρνητικές εντυπώσεις και να απαξιώσετε την επιχείρηση. Να σας θυμίσω παρεμπιπτόντως, ότι πέντε διοικητικούς (στα γραφεία) υπαλλήλους προλάβατε και τους μονιμοποιήσατε εσείς στην έως τώρα θητεία σας από προγράμματα ΑΜΕΑ και τώρα τους θεωρείτε πλεονάζοντες! Βέβαια για κοινωνικούς λόγους, αλλά και γιατί όπως δηλώσατε και ο προκάτοχός σας είχε πάρει τρείς, δύο καταμετρητές ενδείξεων κι έναν εργάτη – ελαιοχρωματιστή (εκτός γραφείων και οι τρείς). Άρα ο επόμενος δήμαρχος πιθανόν για  τον ίδιο λόγο να πάρει άλλους οχτώ (5+5-2=8) από προγράμματα ΑΜΕΑ.
Παρ’ όλα αυτά και για να γνωρίζετε και σεις κύριε δήμαρχε, οι διοικητικοί (των γραφείων) υπάλληλοι είναι μόλις δέκα, μέσα στους οποίους και οι τέσσερις από αυτούς που προσλάβατε εσείς. Ο πέμπτος σας θυμίζω απολύθηκε, γιατί υπέπεσε σε σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα. Και είναι καλοί και χρήσιμοι υπάλληλοι που απασχολούνται σε θέσεις εξυπηρέτησης κοινού, έκδοσης λογαριασμών, εργασίες κλητήρα, παρακολούθησης της κίνησης των οχημάτων κλπ. Οι υπόλοιποι έξη είναι ο οικονομολόγος Διευθυντής Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας, η οικονομολόγος Προϊσταμένη του Οικονομικού Τμήματος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Καταναλωτών, ο υπεύθυνος μισθοδοσίας-ενταλμάτων-αναπληρωτής ταμίας κλπ, ο υπάλληλος λογιστηρίου, ο ταμίας ΔΕΥΑΜ, ο υπάλληλος εξυπηρέτησης κοινού και πρακτικογράφος και τέλος η γεωλόγος Προϊσταμένη του Τμήματος Δικτύων και Έργων-γραμματέας-και επί παντός επιστητού (η οποία κανονικά θα έπρεπε να είναι έξω, εκτός γραφείου). Να προσθέσω και μία ακόμα υπάλληλο που μας στείλατε με απόσπαση και μας εξυπηρετεί αποτελεσματικά στην γραφειοκρατία του ΚΗΜΔΗΣ, της Διαύγειας κλπ. Είναι πολλοί διοικητικοί αυτοί; Δυστυχώς κύριε δήμαρχε με όλη αυτή την γραφειοκρατία δεν φτάνουμε και δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε όλες τις διαδικασίες. Χρειάζονται και άλλοι διοικητικοί…  όχι βέβαια τριάντα πέντε… Τριάντα πέντε; Όσο για το μόνιμο προσωπικό αυτό σήμερα ανέρχεται σε σαράντα τρείς εργαζόμενους και δύο αποσπασμένους από τον Δήμο.
Κύριε πρόεδρε.
Αυτές οι  ενέργειες σε καμία περίπτωση δεν δείχνουν το παραμικρό ενδιαφέρον για την ΔΕΥΑΜ. Το αντίθετο. Και πως άλλως τε, όταν είναι νωπή στα αυτιά μου η ύβρις που εκστόμισε στο Δημοτικό Συμβούλιο, μπροστά στον κο δήμαρχο, ο εξ Αιτωλικού αντιδήμαρχος  κος Παναγιώτης Σταράμος που με αποκάλεσε «Αλήτη», επειδή έκανα το λάθος (!!!) να ρωτήσω, αν θα πληρώσει το Αιτωλικό. Βέβαια αντιδράσατε προσωπικά μόνον εσείς και ο κος Καραπαπάς και ουδείς άλλος και σας ευχαριστώ. Και αυτό πέρασε στο ντούκου. Ούτε γάτα ούτε ζημιά! Και ο κος δήμαρχος δεν θεώρησε την ανάγκη να κάνει ούτε παρατήρηση στον κο Σταράμο. Γιατί άραγε;  
Κύριε πρόεδρε,
από τις πρώτες ημέρες του στην διοίκηση του δήμου, ο κος δήμαρχος με κάλεσε στο γραφείο του παρουσία του Γενικού Γραμματέα κου Σολδάτου, του τότε προέδρου κου Καραπαπά, του συναδέλφου μου Διευθυντή της Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας κου Ντελή, της συνεργάτιδας Νομικού κας Ελένης Διαμαντοπούλου και του συνεργάτη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού κου Τάκη Βλαχογιάννη και μπροστά τους με επέπληξε λέγοντας, «είσαι Διευθυντής εσύ;» Γιατί το λέτε αυτό κύριε δήμαρχε, τον ρώτησα; «Αφού σε αγαπούν όλοι οι εργαζόμενοι» μου είπε. Και είναι κακό αυτό, τον ρώτησα; «Πολύ κακό μου είπε!» Ο δε κος Σολδάτος άγνωστος τότε σε μένα εξέφρασε την ετυμηγορία, ότι δεν συνέφερε οικονομικά να υπάρχει ΔΕΥΑ και ο ίδιος ως πρώην δήμαρχος δεν είχε! Βέβαια δεν απάντησε τι συμφέρει όμως την δημόσια υγεία. Έτσι τα όσα επακολούθησαν έως σήμερα υπηρέτησαν και επιβεβαιώνουν αυτή την στρατηγική. Έγινε προσπάθεια να εκδιωχθεί κι αφού απέτυχε, να απαξιωθεί ο Γενικός Διευθυντής, οπότε αντί να τον αγαπούν να τον μισήσουν οι εργαζόμενοι. Σήμερα οι εργαζόμενοι είναι σε φατρίες και δεν εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον. Η διεύθυνση της ΔΕΥΑΜ με εντολή δημάρχου, ασκείται με παρεμβάσεις από τον εκάστοτε πρόεδρο ΔΕΥΑΜ, αντιπρόεδρο, αντιδήμαρχο, πρόεδρο κοινότητας κλπ, σε παράβαση του νόμου 1069/80 και η ΔΕΥΑΜ είναι ένα αλαλούμ και απαξιώνεται. Βέβαια αυτά είναι ψιλά γράμματα και δεν ενδιαφέρουν κανένα. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της πολιτείας και του δήμου είναι ανύπαρκτοι, ή σε λήθαργο, ή αδιάφοροι, ή φοβισμένοι, ή καιροσκοπούν.   Όλοι περιμένουν κάποιον να τους ταρακουνήσει κι έως τότε μπορούν να ασχολούνται με θέματα ασήμαντα που αποπροσανατολίζουν για να κερδίσουν εντυπώσεις και like. Δυστυχώς στα σημαντικά θέματα απουσιάζει ακόμα και το like! Πολλή υποκρισία. Στην κοινωνία μας και ιδιαίτερα στην πολιτική και στα κοινά συνηθίζεται να ανθεί ο λαϊκισμός. Δηλαδή  να κρύβεις την ουσία κάτω από την επιφάνεια. Να αποκρύπτεις ή να συγκαλύπτεις την αλήθεια! Και είναι πολύ διαδεδομένη αυτή η ασθένεια. Όσοι τον χρησιμοποιούν δεν μπορεί να έχουν πίστη, ούτε αξίες. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να μας εμπνεύσουν και να μας καθοδηγήσουν!
Κύριε πρόεδρε.
Γνωρίζετε, ότι έως τώρα αναγκάστηκα να ανεχτώ πολλές συκοφαντίες, απειλές και απαξία. Δεν είμαι μικρός και ζω εδώ από παιδί. Με ξέρουν πολλοί και ιδιαίτερα οι δάσκαλοί μου και οι φίλοι μου. Και δεν επιτρέπω ούτε στον δήμαρχο, ούτε σε κανένα άλλο άσπονδο φίλο, συγγενή ή άγνωστο να με συκοφαντεί.
Ο κος δήμαρχος δημαγωγεί και αποδεικνύει εμπάθεια και ότι είναι εθισμένος να χτυπάει κάτω από την μέση. Παραπλανεί και παραχαράσσει την αλήθεια κατά πως τον εξυπηρετεί. Εγώ την αλήθεια  θα την υπερασπιστώ, όπως και την προσωπικότητά μου, την θέση μου και το δημόσιο συμφέρον.
Λυπάμαι κύριε πρόεδρε, γιατί ο κος δήμαρχος αντί να επιλέξει τον δρόμο της συνεργασίας και της έμπνευσης, προτίμησε  τον εκφοβισμό, την συκοφαντία και την σύγκρουση με όλους και με όλα. Γιατί κύριε πρόεδρε; Τι του κάναμε;
Και κάτι τελευταίο για την εφημερίδα ΑΙΧΜΗ.
Θέλω σαν αξιολόγηση να της βάλω κι εγώ ένα βελάκι που να κοιτάζει προς τα κάτω, στον κο δήμαρχο, έτσι όπως κάνει και η ίδια για τους άλλους πλην Δημάρχου… Όχι για να την προσβάλλω, αλλά για να την προβληματίσω, όπως κάνει και η ίδια εξ άλλου…
Σπύρος Σταματάτος
Μηχ.-Ηλεκτρ.  ΕΜΠ
Γ. Δ/ΝΤΗΣ  ΔΕΥΑΜ