Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017

Συνάντηση εργασίας για την καλύτερη διαχείριση της παραλίας Λούρου, με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών   Η πρώτη συνάντηση εργασίας για την καλύτερη διαχείρισης της παραλίας Λούρου Νεοχωρίου, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18/10/2017 στο Αιτωλικό. Στη συνάντηση την οποία συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Φ. Περγαντής, συμμετείχε ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκος Καραπάνος,  ο Αντιδήμαρχος Γ. Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος της τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου Απ. Γατζούδης καθώς επίσης υπηρεσιακός εκπρόσωπος του Δήμου.  
Εκτός των   υπηρεσιακών εκπροσώπων,  στην συνάντηση   συμμετείχαν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης για θέματα περιβάλλοντος Ν. Μπαλαμπάνης το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών με επικεφαλής την αν. Καθηγήτρια κυρία Κατσώτα προβάλλοντας σχετική μελέτη με θέμα «Βέλτιστη διαχείριση καντινών Λούρου», αλλά και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
   Όπως επισημάνθηκε από το Δήμαρχο Νίκο Καραπάνο, η πλέον πολυσύχναστη παραλία του Δήμου που καθημερινά κατά τους θερινούς μήνες δέχεται πλήθος επισκεπτών, θα πρέπει πλέον ν’ αποκτήσει ένα σταθερό και βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης, προκειμένου αφενός να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στις διαδικασίες δημοπρασίας των χώρων αναψυχής, αφετέρου κάθε παρέμβαση να είναι απολύτως σύμφωνη  με τη νομιμότητα, την αισθητική και την παροχή υπηρεσιών αναψυχής.
   Στόχος του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου – σημείωσε ο Νίκος Καραπάνος – είναι η αλλαγή των αντιλήψεων της αποσπασματικής ή περιστασιακής διαχείρισης της συγκεκριμένης παραλίας. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται η συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου, στο οποίο ανήκει ο χώρος. Φέτος έγινε το πρώτο βήμα, προκειμένου να οριοθετηθεί το πλαίσιο των αναγκαίων αλλαγών. Εκ μέρους του Δήμου υπάρχει κάθε διάθεση συνεργασίας, όπως άλλωστε συμβαίνει με το Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, με τον οποίο υπάρχει διαρκής επικοινωνία και συνεννόηση για ζητήματα που αφορούν την περιοχή.

   Η παραλία του Λούρου Νεοχωρίου αποτελεί ένα ακόμη φυσικό πλεονέκτημα του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, το οποίο όμως απαιτεί συντονισμένες δράσεις για την ανάδειξή της.