Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017

Πρόσληψη προσωπικού από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου


Από το Πνευματικό Κοινωνικό & Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  (δίμηνης απασχόλησης )  πέντε ατόμων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, σε ειδικότητες με αντίστοιχα τυπικά προσόντα.

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους στα γραφεία της υπηρεσίας (Ταχ. Δ/νση: Ραζή Κότσικα 12 Μεσολόγγι) στο Τμήμα Προσωπικού (υπεύθυνη κυρία Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου) εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Ανακοίνωσης στον πίνακα του Πνευματικού Κέντρου.
   Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από 4/10/2017 και θα διαρκέσει έως και την 10η Οκτωβρίου 2017 (ώρα 11.00 π.μ.). Τα έντυπα της αίτησης και οι υπεύθυνες δηλώσεις θα δίνονται από την υπηρεσία, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να φέρουν απαραίτητα   δικαιολογητικά, όπως φωτοαντίγραφα ταυτότητας και τίτλου σπουδών καθώς επίσης τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις.
Η ανακοίνωση του Πνευματικού Κέντρου έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια»  με  ΑΔΑ: 60180ΚΨΝ-4Ω6