Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017

ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΩΝΑ

                   Η Εταιρεία ΤΕΡΝΑ, άρχισε τις εργασίες διαμόρφωσης του κόμβου στην αρχαία Πλευρώνα, από την παλαιά Εθνική οδό,  σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της.
 Όπως μπορεί να διακρίνει κανείς στις φωτογραφίες, έχουν γίνει οι διαγραμμίσεις  εισόδου από Αγρίνιο και Μεσολόγγι  και αναμένεται να τοποθετηθούν οι πινακίδες σήμανσης και ο ηλεκτροφωτισμός.


      Ένα πολύχρονο αίτημα της τοπικής κοινωνίας Μεσολογγίου,  για την αξιοποίηση του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας  Πλευρώνας, βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης.                                Αθανάσιος Σπυρόπουλος