Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017

Η «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» ΔΙΕΥΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝΤον περασμένο Ιούνιο διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από το Ινστιτούτο Goethe σεμινάριο για ειδικά επιλεγμένους διαχειριστές Πολιτιστικών Οργανισμών.
Στο σεμινάριο αυτό συμμετείχε και η «Διέξοδος» με τον υπεύθυνο των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων  Γρηγόρη Δουλιώτη.

Απότοκος του σεμιναρίου αυτού ήταν η διοργάνωση Διεθνούς  Συνεδρίου  που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια κατά το διάστημα 28-30 Σεπτεμβρίου 2017, στο οποίο η «Διέξοδος»  συμμετείχε και πάλι μέσω του προαναφερθέντος συνεργάτη της ο οποίος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού Πανεπιστημιακού τίτλου «Διαχείρισης Πολιτιστικών Μονάδων»
Στόχος του συνεδρίου ήταν  να ενισχύσει τις  θεωρητικές γνώσεις και την δικτύωση των  πολιτιστικών  διαχειριστών, να υποστηρίξει το έργο τους, να τους παροτρύνει να σκεφτούν νέες ιδέες, να βρουν καινούριους συνεργάτες και να υλοποιήσουν καινοτόμα πολιτιστικά έργα.
Κατά τη διάρκειά του  συνεδρίου οι συμμετέχοντες από τις Ακαδημίες τριών χωρών (Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας) είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις προσωπικές εργασίες  που εκπόνησαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ενώ παράλληλα  δημιούργησαν ομάδες εργασίας με σκοπό τον σχεδιασμό και  υλοποίηση στο αμέσως επόμενο διάστημα διαβαλκανικών πολιτιστικών προγραμμάτων.

Έτσι  με την ενεργή συμμετοχή της «Διεξόδου» στο διεθνές  αυτό πολιτιστικό φόρουμ, διευρύνεται η παρουσία της εκτός  ελληνικών συνόρων και ανοίγονται νέοι ορίζοντες για  ανταλλαγή, σε πρώτο επίπεδο, πολιτιστικών αγαθών μεταξύ Μεσολογγίου και χωρών της Βαλκανικής.