Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 11 ΣεπτεμβρίουΈκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 18.00 (αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 
«1.Έκφραση γνώμης σχετικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου “Μαρίνα Μεσολογγίου”  (εισηγητής κ.Κότσαλος Αγαθ. – Πρόεδρος Δ.Σ.).
(Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Δ.Κ. Μεσολογγίου συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).
2.Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και του Ευρωπαϊκού Σωματείου ΝικολαοςRouteLa Via Nicolaiana® Nicholas of Myra European Route (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικ. –Δήμαρχος).
3.Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με έγκριση χειμερινών δρομολογίων του ΚΤΕΛ αστικών γραμμών Ι.Π Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργ. –Αντιδήμαρχος).

(Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα για το 1ο θέμα λόγω καταληκτικής ημερομηνίας διαβούλευσης, για το 2ο θέμα λόγω αναγκαιότητας άμεσης έναρξης της συνεργασίας των δύο εταίρων & για το 3ο θέμα της Η.Δ. λόγω έναρξης των χειμερινών δρομολογίων την 15.9.2017).


Ο Πρόεδρος


Αγαθάγγελος Κότσαλος»